Pranciškus Petras Gugys (Gugis)

Pranciškus Petras Gugys (Gugis)0001_p-gugis_1576497817-b9975ed82b98cc25dbe4de8757fe7dcf.jpg

Gimė 1867 m. vasario 6 d. Ariogaloje. Kunigas, publicistas, spaudos darbuotojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Prisidėjo prie katalikiško laikraščio „Tėvynės sargas“ leidimo ir platinimo. 1912 m. emigravo į JAV. Mirė 1917 m. lapkričio mėn. Čikagoje (JAV).