Pranas Gudaitis

Pranas Gudaitis0001_p-gudaitis_1578055407-7412d035952d55457393e330a5d1d084.jpg

Gimė 1948 m. balandžio 11 d. Raseiniuose. Dailininkas tapytojas. Gyvena Vilniuje.