Juozapas Girdzijauskas

Juozapas Girdzijauskas0001_j-girdzijauskas_1576496452-a910c79a2c5889f57ff9212ff3d4f79e.jpg

Gimė 1935 m. liepos 10 d. Kalupių k., Šimkaičių vlsč., Raseinių apskr. Lietuvių literatūros istorikas ir teoretikas, Vilniaus universiteto prof., habil. humanitarinių mokslų dr., žymus visuomenės veikėjas. Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrijos (1989 m.) įkūrėjas ir vadovas, Simono Stanevičiaus bendrijos metraščio „Aitvarai“ (1990-2001) atsakingasis redaktorius. Mirė 2014 m. gruodžio 31 d. Vilniuje. Palaidotas Paupio (Raseinių r.) kapinėse.