Merkelis Geišas

Merkelis Geišas0001_m-geisas_1576496272-38de27c3bcd194ae3e19cc5123cf18f2.jpg

Gimė apie 1570 m. Geišų dvare prie Raseinių. Save kildino iš senos bajorų Gedgaudų giminės. Pradžios mokslą gavęs Varnių katedros mokykloje, buvo pasiųstas į Vilniaus kunigų seminariją. 1595 m. Merkelis Giedraitis įšventino jį į kunigus ir paskyrė savo sekretoriumi. Greitai kilo karjeros laiptais – buvo Žemaičių, po to Vilniaus kapitulos kanauninkas, 1620 m. paskirtas LDK referendoriumi. Vyskupui Mikalojui Pacui išvykus į Paduvą, valdė Žemaičių vyskupiją. Tapęs Vilniaus prelatu arkidiakonu, nepersikėlė į sostinę, nes žemaičiams trūko kunigų. Paskirtas Žemaičių vyskupu, energingai, kaip buvo mokęs Merkelis Giedraitis, tęsė savo pirmtakų darbą, garsėjo „žemaitiškais” pamokslais. Su kalvinais ne tik diskutavo, bet ir bylinėjosi. Atsikovojo Saločių bažnyčią ir užimtas Kražių parapijos žemes. 1614 m. pašventino Tytuvėnuose bernardinų bažnyčios ir vienuolyno kertinį akmenį. 1631m. birželio 11 d. nominuotas Žemaičių (Medininkų) vyskupu. Mirė 1633 m. sausio 28 d. Veiviržėnuose. Palaidotas Varniuose.