Stasys Elsbergas

Stasys Elsbergas0001_s-elsbergas_1576239946-51582fa025ec30cbd77dba7063384a88.jpg

Gimė 1904 vasario 4 d. Raseiniuose. Teisininkas, bibliotekininkas. 1958-1969 m. Respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams. Mirė 1971 rugsėjo 25 d.