Vytautas Digrys

Vytautas Digrys0001_v-digrys_1576229554-2d3e8edcb9de46fe26b6a309b291be07.jpg

Gimė 1903 m. gegužės 14 d. Bažavalės k., Ariogalos vlsč., Kauno apskr. Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas. Skraidymo stažas – 766 val. 1944 m. įsitraukė į antisovietinį rezistencinį judėjimą, Žemaitijoje organizavo jaunimą į LLA. 1945 m. sausio 6 d. NKVD suimtas, kalintas Girkalnyje. 1945 sausio 9 d. nukankintas tardymo metu.