Pranciškus Dabkevičius

Pranciškus Dabkevičius0001_dabkevicius_1576228434-6e0680e4d0aaa4a06e1d161e2260e39a.jpg

Gimė Ariogalos parapijoje. Filosofijos magistras, poetas, vertėjas. Apie 1790 m. mokėsi pas pijorus Raseiniuose, paskui Vilniaus universitete. Kelerius metus buvo mokytoju Minsko gimnazijoje. Laikė vyrų pensionatą Vilniuje. Įvairiuose laikraščiuose išspausdino daug savo poezijos kūrinių, Parašė veikalą „Apie auklėjimą“ („O wychowaniu“), kuris ligi šiol dar tebėra rankraštyje, Išvertė Šilerio draminę poemą „Valenšteinas“.