JONAS MAČIUKEVIČIUS (1939)

JONAS MAČIUKEVIČIUS (1939)0001_maciukevicius_1570091796-37b385be7fbfae5265d6dfadb70fd660.jpg (poetas, prozininkas, visuomeninis ir politinis veikėjas)
Gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ginaičių k., Raseinių r. 1947–1953 m. mokėsi Požečių septynmetėje mokykloje, 1953–1956 – Betygalos vidurinėje mokykloje. 1956 m., dėl ligos tapęs neįgalus, mokėsi savarankiškai ir mokyklą baigė namuose. Savo pirmuosius kūrybos bandymus spausdino Raseinių rajono laikraštyje „Naujas rytas". Neturėdamas nė trisdešimties parašė apysaką „Laikrodžiai nesustoja" (1968), kuri tapo negalios ištiktiems žmonėms gyvenimo pradžiamoksliu. Jonas Mačiukevičius inicijavo Lietuvos invalidų draugiją ir buvo pirmasis šios draugijos pirmininkas (1988–1991). 1990 m. kartu su Juozu Nekrošiumi (Vaikų fondo pirmininkas) ir Juozu Šapoka (Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas) įsteigė oficialų neįgaliųjų gyvenimą atspindintį savaitraštį „Bičiulystė". 1992–1996 m. buvo Lietuvos invalidų tarybos prie LR Vyriausybės pirmininku, dalyvavo kuriant neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą, pasiekė, kad visuomenė daugiau dėmesio skirtų neįgaliesiems, skatintų jų veiklą. Jonas Mačiukevičius prisidėjo prie reabilitacijos centrų kūrimo ir tobulinimo Lietuvoje, ne be jo pastangų Raseiniuose buvo įkurtas Neįgaliųjų užimtumo centras.
Jonas Mačiukevičius parašė apie 50 įvairių žanrų knygų: apysakų, eilėraščių, publicistikos, romanų, esė, detektyvų, satyros, pasakų ir poemų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje.
Apdovanojimai: 1969 m. apdovanotas Lietuvos komjaunimo premija už knygą „Laikrodžiai nesustoja" (1968). 1986 m. – LTSR valstybine premija už oratoriją „Septynios giesmės apie gyvenimo medį". 1990 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo titulas. 2009 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas – Gerumo Žvaigždė, 2014 m. valstybinis apdovanojimas – Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžius.