JONAS SAURAZA (1928)

JONAS SAURAZA (1928)0001_siauraza_1570090167-8929ac1b00605e392c89751f9d2e6d9a.jpg (tautodailininkas, tremtinys, Lietuvos šaulių sąjungos narys)
Gimė 1928 m. sausio 28 d. Mauručių k., Veiverių valsč., Marijampolės apskr. 1945 m. NKVD suimtas iš Veiverių gimnazijos ir karo lauko tribunolo teismo nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista į 10 metų kalėjimo ir 5 metus „be teisių". 1945 m. ištremtas į Pečiorą, iš ten į statybas tiesti geležinkelį į Silikardą. Intoje jis pabaigė tremtį. Nuo 1994 m. yra Šaulių sąjungos narys. Jam yra suteiktas Lietuvos Šaulių sąjungos Garbės Šaulio vardas. Apdovanotas III ir II laipsnio pasižymėjimo ženklu, Savanorio medaliu. Nuo mažens mėgęs piešti, Jonas Sauraza savo talentą puoselėja ir dabar. Yra nutapęs per 1000 darbų. Darbus eksponavo Latvijoje, Estijoje, Sankt Peterburge, Vokietijoje. Jo paveikslais gėrisi ne tik Lietuvos, bet ir Didžiosios Britanijos, JAV, Venesuelos gyventojai. Dailininko paveikslai – tai Lietuvos garbinga praeitis, tyras lietuviškas kaimas, Nemuno vingis, srauni Dubysa ir skaudi tautos Golgota okupacijos metais. Nuo 1972 metų Jonas Sauraza yra tautodailininkų draugijos narys, apdovanotas Liaudies meno žymūno ženklu. Nuo 2002 m. – Raseinių menininkų bendrijos „Pegasas" narys.