Kultūros paso paslauga

Kultūros paso paslauga0001_int-svetaines-pav-8_1716184961-1d9f6c9b983ba4ada953d4309672d7b8.jpg

Kultūros pasas – priemonė, leidžianti moksleiviams valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose ir kitose pažintinėse bei edukacinėse kultūros veiklose.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius kviečia registruotis į edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programą:

Edukacinis užsiėmimas „Kukučio nutikimai

Užsiėmimas paremtas noru kūrybiškai populiarinti gimtojo krašto istorijos išteklius, iškilių kraštiečių asmenybes. Supažindinsime su pagrindiniu poeto kūrybos humoristiniu personažu – Kukučiu, naudosime interaktyvias dėliones, kursime trumpas istorijas.

Edukacinis užsiėmimas „Kelionė su Kukučiu“

Šio edukacinio užsiėmimo metu supažindinsime vaikus su poeto Marcelijaus Martinaičio biografijos dalimi, siejama su poeto gimtine, literatūriniu personažu Kukučiu, naudosime interaktyvius žemėlapius, keliausime po Raseinių miestą, skaitysime „Kukučių baladžių ištraukas“, kursime savo kukutį, dalyvausime viktorinoje. 

Edukacinė programa „Pasakų šalies svečiai“

Kultūros pasas – priemonė, leidžianti moksleiviams valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose ir kitose pažintinėse bei edukacinėse kultūros veiklose. Priklausomai nuo amžiaus grupės, moksleiviai kultūros ir meno paslaugomis gali pasinaudoti dalyvaudami kartu su klase ar grupe, o nuo 16 metų paslaugomis gali pasinaudoti ir individualiai. Kultūros paso programa pradėta įgyvendinti 2018 metais. Jos tikslas – ugdyti mokinių savarankiško kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius užtikrinant kokybiškų kultūros ir meno paslaugų prieinamumą mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programas, lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokiniams, besimokantiems pagal užsienio valstybės formaliojo švietimo programas, ir Europos mokyklų mokiniams, besimokantiems pagal lietuvių kalbos programas.

Daugiau informacijos apie Kultūrinės edukacijos sistemą