Petras Bartkus – Alkupėnas

Petras Bartkus – Alkupėnas0001_p-bartkus_1546608894-deda181ef139cf28425f11ba3a472dc7.jpg

Gimė 1925 m. Raseinių r, Pakapurnio k. Prisikėlimo apygardos partizanų vadas, poetas. Žuvo 1949 m. Užpelkių miške (Kelmės r.)