Stasys Bataitis

Stasys Bataitis0001_s-bataitis_1544008367-94f16f4f8398c7ffd01a52302a05d5d9.jpg

Gimė 1915 m. rugsėjo 19 d. Raseinių r., Ančakių k. Raseinių r. Prozininkas, pedagogas. Mirė 1997 m. balandžio mėn.