Ignas Bušinskis

Ignas Bušinskis0001_i-businskis_1543998180-de2bef9ce0a32c73161916b425b7ed57.png

Gimė 1807 m. kovo 24 d. Upytės apskrities Pušaloto parapijos Užobalio dvare. Lietuvos kultūros istorikas. Šaukoto dvaro (Radviliškio r.) savininkas. Per 1863 m. sukilimą buvo Raseinių apskrities bajorų vadas. Už dalyvavimą sukilime ištremtas iš Lietuvos. Sugrįžęs dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. 1861 laikraštyje Tygodnik illustrowany („Iliustruotasis savaitraštis“) paskelbė istorinius straipsnius apie Raseinių, Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčias, Vilniuje išspausdintos šios jo monografijos: Historyczne opisanie kościoła Szydłowskiego na Żmudzi (1859; „Šiluvos bažnyčios Žemaitijoje istorinis aprašymas“), Dubissa, główna rzeka w dawnem Ks. Żmudzkiem (1871; „Dubysa svarbiausia upė senojoje Žemaičių Kun[igaištystėje]“), Kroże, ich przeszlośći i stan obeczny (1872; „Kražiai, jų praeitis ir dabartinė būklė“), Brzegi Niewiaży (1873; „Nevėžio krantai“), Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rosieńskiego (1874; „Istorinis-statistinis Raseinių apskrities aprašymas“). Mirė 1873 spalio 19 d. Mintaujoje (nuo 1917 m. – Jelgava) (Latvija).