Petras Butkus

Petras Butkus0001_p-butkus_1543998078-2ceb2716208fe7ae3d8e29b8077e000b.jpg

Gimė 1914 m. sausio 9 d. Raseinių r., Lekavo k. Kunigas, spaudos ir visuomenės veikėjas. 1933 m. baigė Raseinių gimnaziją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Savo palikimą skyrė Nemakščių bažnyčiai atstatyti.