Miroslavas Čapkauskas

Miroslavas Čapkauskas0001_m-cepkauskas_1578052957-edbee7bd48d0f544c38a6f990850ec22.jpg

Miroslavas Čapkauskas – Gimė 1918 m. rugsėjo 14 d. Raseinių r., Kalnujų k. Rašytojas, spaudos darbuotojas, išeivijos lietuvis. XX a. 6 deš. redagavo humoro žurnalą „Vėpla“, išleido aforizmų, satyrinių posakių rinkinių.. Mirė 2004 m. gruodžio 30 d. Monrealyje (Kanada).