Juozapas Čerkeliauskas

Juozapas Čerkeliauskas0001_cerkeliauskas_1543924122-58248ce1fe0a06dee962cd24e52e3e84.jpg

Gimė 1857m. kovo 17 (19?) d. netoli Pušaloto parapijos Deglėnų k. Kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1883 – 1886 m. Šiluvos vikaras. 1893-1912 m. Girdiškės klebonas (jam teko atstatyti 1909 m. sudegusią Girdiškės bažnyčią). Nuo 1921 m. rugsėjo iki mirties Šiluvos altarista. 1884 – 1907 m. parašė ir išleido 6 knygas, tarp jų J. Mainionio pseudonimu pasirašytą „Giesmyną Maldaiviams, Šidlavos bažnyčios Marijos lankyti einantiems“.