Įvertinta iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Įvertinta iniciatyva „Atverk duris vasarai“0001_padeka2_1637850489-e39a38ee500d6d76f48a9ccfca1bedb8.jpg

Mokinių vasaros atostogų metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė švietimo, kultūros ir kitas įstaigas prisijungti prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“.

Šiais metais prie  iniciatyvos prisijungė ir galimybę daugiau nei 17 tūkstančių vaikų turiningai leisti atostogas suteikė 227 įstaigos.

Per šešerius iniciatyvos metus vaikų ugdymui pritaikytose erdvėse organizuota daugybė įvairiausių edukacinių užsiėmimų: knygų skaitymas ir aptarimas, kelionės po profesijų pasaulį, kūrybinės dirbtuvės, sporto varžybos, dienos stovyklos, pažintiniai žygiai ir daug kitų veiklų. Tūkstančiai Lietuvos vaikų prasmingai pailsėjo, susirado naujų draugų, pasisėmė žinių, praplėtė savo akiratį. 

Prie šios iniciatyvos trečius metus iš eilės prisijungė ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius, į vasaros stovyklėlės „ Smagi ir įdomi vasara bibliotekoje“ užsiėmimus pakvietęs vaikus. Skyriaus darbuotojų pastangos įdomiai ir kūrybiškai organizuoti mokinių vasaros užimtumą neliko nepastebėtos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąją biblioteką atrinko kaip vieną iš 34 aktyviausių organizatorių bei įteikė padėką už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

Daugiau informacijos