Kultūros paso paslauga

Kultūros paso paslauga0001_k-pasas_1636641403-3218cf862cf0be1156a48e35d7fb9ac4.jpg

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio moksleiviams siūlo edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programą:

 Edukacinis užsiėmimas „Dailininkas ir vaikiška knyga“

Edukacinio renginio „Dailininkas ir vaikiška knyga“ metu vaikai bus supažindinami su garsiausių Lietuvos dailininkų, vaikiškų knygų iliustruotojų Kęstučio Kasparavičiaus, Sigutės Ach, Aušros Kiudulaitės, Ingos Dagilės, Dainiaus Šukio ir kitų kūrėjų iliustruotomis knygelėmis, su savitu jų iliustravimo „braižu“, naudojama piešimo technika.  Vėliau edukacinio užsiėmimo eigoje vaikai bus glaustai supažindinami su knygų atsiradimo istorija, jų įvairove (medžiagos, formos, gamybos priemonės). Pademonstruojama šiuolaikinės knygos standartinė sandara (spaudos lankas, viršelis, priešlapiai ir kt.). Kuriama rankų darbo knygelė ( širma I - II klasių mokiniams, siūta – III – IV klasių mokiniams). Knygelė puošiama dekoratyviniu viršeliu. Numatoma knygelės paskirtis (dienoraštis, „mano kūryba“, „atminimų“ knygelė ir kt.).

 Edukacinė programa „Pasakų šalies svečiai“

Edukacijos "Pasakų šalies svečiai" tikslas – skatinti skaitymą ir domėjimąsi knygomis jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tarpe, populiarinti informacinę ir grožinę literatūrą, plėsti vaikų akiratį, ugdyti kūrybiškumą ir formuoti vaikų vertybines nuostatas. Programos uždaviniai: 1. Pasinaudojant Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus fondais ir knygų bei lėlių – literatūrinių personažų parodos „Atėję iš knygų“ eksponatais, audio ir video šaltiniais, supažindinti renginių dalyvius su įvairios tematikos pasauline, klasikine ir šiuolaikine užsienio ir lietuvių vaikų literatūra. 2. Užsiėmimų metu organizuoti „Kūrybines dirbtuves“, kurių metu dalyviai pagilins savo žinias, ugdys fantaziją ir kūrybiškumą, atlikdami darbelius (kurs lėles – literatūrinius personažus, gamins knygų skirtukus) pasirinkta tema.

 Edukacinis užsiėmimas „Kelionė su Kukučiu“

Edukacinio užsiėmimo „Kelionė su Kukučiu“ metu supažindinsime vaikus su poeto Marcelijaus Martinaičio biografijos dalimi, siejama su poeto gimtine. Panaudojant interaktyvų žemėlapį „Kelionė su Kukučiu Marcelijaus Martinaičio gimtinės takais“ ir pasitelkus Kukutį kaip virtualų ekskursijos vadovą, pristatysime su Marcelijumi Martinaičiu susijusias Raseinių krašto vietoves ir jų kultūrinius ypatumus. Virtualiai aplankysime gimtąjį Paserbenčio kaimą, keliausime į Raseinių miestą, kur būsimasis poetas dirbo Raseinių r. ryšių kontoroje, vėliau rajono laikraštyje. Pabuvosime Maironio parke, kuriame poeto Marcelijaus Martinaičio iniciatyva pastatyta Maironio skulptūra. Į kelionės maršrutą bus įtrauktas skveras, dedikuotas Marcelijaus Martinaičio „Kukučiui“ ir pastatas, kurio sieną puošia Marcelijui Martinaičiui skirtas „Serbento šakos“ piešinys. Bus skaitomos „Kukučio baladžių“ ištraukos, vaikai bus pakviesti, naudojant paukščio-kukučio trafaretus, sukurti savo įsivaizduojamą kukutį. Žinių apibendrinimui vaikus kviesime sudalyvauti Kahoot viktorinoje „Negalvojant galvoti“, kurioje atsispindės pagrindiniai šios neįprastos kelionės ir poeto kūrybos aspektai.

  Edukacinis užsiėmimas „Vieškeliu ateinanti istorija“

Istorijos vieškeliu į Raseinių kraštą šimtmečiais keliavo žinios, patirtys, užkariautojai, naujų idėjų skelbėjai. Visa tai įtakojo krašto žmonių gyvenimo būdą, kultūrą, tradicijas, kūrė jo istoriją. Edukacinio užsiėmimo metu pristatoma Raseinių krašto vieškelių tinklo kaip pamiršto istorinio paveldo raida, jo įtaka politiniam, ekonominiam ir visuomeniniam-kultūriniam gyvenimui. Jau nuo XIV a. pabaigos, kai buvo sudaryti pirmieji Vokiečių ordino žygių kelių aprašymai rodo, kad toks karo jėgos judėjimas užėmė svarbią vietą valstybės gyvenime. Ir vėlesniais metais keliais į krašto gilumą keliavo ne tik keliautojai, pirkliai, bet ir užkariautojai. Raseinių krašto keliais judėję žmonių srautai nešė pokyčius, naujas idėjas, ženklino istorinių periodų kaitą. Užsiėmimo metu pateikta medžiaga pasitelkus kelio/vieškelio kaip istorijos laidininko vaizdinį padės sustiprinti istorijos ir socialinės-kultūrinės visuomenės raidos kaip nesibaigiančio proceso pajautą, paskatins moksleivių akiračio plėtimą, aktualizuos pamirštą krašto istorinį-kultūrinį paveldą.

 Visas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kultūros paso paslaugas rasite ČIA

Kultūros pasas nėra fizinis dokumentas – tai priemonė, administruojama švietimo portale https://www.emokykla.lt/. Nuo 2019 m. kultūros pasas skiriamas visiems pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems mokiniams, siekiant skatinti jų kultūrinį sąmoningumą, ugdyti kūrybiškumą, dalyvavimą meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam moksleiviui skiriama 15 eurų. Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvaudamas kartu su grupe / klase.  

 Daugiau informacijos apie kultūros pasą.