Kazys Ambrozaitis

Kazys Ambrozaitis0001_ambrozaitis_1538639133-4496a1a84aaa298acd44d5a92184b43f.jpg Gimė 1918 m. balandžio 23 d. Šimkaičių vlsč., Naukaimio k. (dabar Raseinių r.). Gydytojas rentgenologas, hab. biomedicinos mokslų daktaras. Mirė 2017 m. sausio 2 d. Vilniuje.