Nemokamos paslaugos


Tapk skaitytoju

Kaip tapti skaitytoju?

 

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju privalote:

  • joje užsiregistruoti;
  • įsigyti vieningą skaitytojo pažymėjimą. 

Registruojantis reikia:

  • turėti asmens tapatybės dokumentą, vaikams iki 16 metų – vieno iš tėvų ar globėjo asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – ir studento ar moksleivio pažymėjimą;
  • susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
  •  užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiems skaitytojams – 1,16 Eur (dublikatas - 1,45 Eur) ), vaikams iki 14 metų, studentams, pensininkams, neįgaliesiems  – 0,58 Eur ( dublikatas - 0,87 Eur)).

 

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

 

Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Viešosios bibliotekos Abonemente (1 a.),  Vaikų literatūros skyriuje (2 a.) ir Informacijos skyriuje (2 a.)

.

Susipažinkite su naudojimosi biblioteka taisyklėmis!

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Interneto paslaugos

Bibliotekos Informacijos skyriuje vartotojams įrengtos 9 darbui kompiuteriu vietos su nemokama interneto prieiga (žr. Taisykles). Viename kompiuterių įdiegta speciali programinė įranga regėjimo negalią turintiems žmonėms. Nemokama interneto prieiga taip pat veikia šiuose bibliotekos filialuose:

1. Ariogalos miesto filiale

2. Berteškių filiale

3. Betygalos filiale

4. Butkiškės filiale

5. Girkalnio filiale

6. Gruzdiškės filiale

7. Ilgižių filiale

8. Kalnujų filiale

9. Katauskių filiale

10. Kaulakių filiale

11. Milašaičių filiale

12. Nemakščių filiale

13. Paliepių filiale

14. Pašaltuonio filiale

15. Paupio filiale

16. Pramedžiavos filiale

17. Pryšmančių filiale

18. Sujainių filiale

19. Šiluvos filiale

20. Verėduvos filiale

21. Viduklės filiale

22. Vosiliškio filiale

23. Žaiginio filiale

Interaktyvios paslaugos
Raseinių viešojoje bibliotekoje teikiamos šios interaktyvios paslaugos: leidinių rezervavimas ir leidinių grąžinimo termino pratęsimas. Jei Jums reikalingas leidinys paimtas, galite jį rezervuoti bibliotekos elektroniniame kataloge . Jūsų paimtų leidinių grąžinimo terminą galite pratęsti patys bibliotekos elektroniniame kataloge .
Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (TBA)
Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos leidžia užsakyti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų šalies bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas. Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį. Išsiųsti užsakymai neanuliuojami. TBA gautų leidinių naudojimo laiką nustato ta biblioteka, kuri skolina, o kopijos atiduodamos skaitytojui.
Duomenų bazės

Skaitytojams: informacija apie prisijungimą prie duomenų bazių

Informacija, kaip skaitytojai, turintys LIBIS pažymėjimus, gali gauti slaptažodžius prisijungimui prie  LNB prenumeruojamų duomenų bazių, pateikiama čia: https://www.lnb.lt/atradimai/duomenu-bazes/uzsienio/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams

Raseinių VB elektroninis katalogas ir kraštotyros duomenų bankas

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Lituanistika-tarptautinė mokslinė duomenų bazė, kurioje pateikiama mokslinė informacija, apimanti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, panaudotos literatūros sąrašai.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)-  Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų talpykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.

Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė(Lit-ETD)- tai Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, habilitacinių darbų duomenų bazė.

Lietuvos HSM duomenų archyvas LiDA -tai Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, kuris suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių.

Epaveldas- bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas.

Europeana - leidžia pasižvalgyti po skaitmeninius Europos muziejų, bibliotekų, archyvų išeklius, garso ir vaizdo medžiagos rinkinius. Tai skirtingomis kalbomis pateikiama prieiga prie turiningo Europos kultūros ir mokslo paveldo, suteikianti galimybę vartotojams jungtis į tinklą, atrasti kažką naujo, bendrauti, dalintis bei pasisemti įkvėpimo.

Teisinės duomenų bazės:

TAR – teisės aktų registras

LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės

EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė

Infolex
Tai lietuviška teisinės informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika - galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt.
Kviečiame naudotis šia duomenų baze Informacijos skyriuje (dėl prisijungimo duomenų prašome kreiptis į skyriaus darbuotoją).

Prenumeruojamos duomenų bazės, katalogai registruotiems vartotojams

EBSCO Publishing * Elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė

Naxos Music Library * Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją

Prieiga prie šių duomenų bazių galima iš bibliotekoje esančių kompiuterių. Nuotolinei prieigai prie  bazių suteikiamas jungimosi vardas ir slaptažodis (kreiptis į Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus darbuotojus arba el. paštu infocentras@raseiniai.rvb.lt).

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 m. archyvas (kreiptis į Informacijos skyriaus darbuotojus)