Naujienos

Žvilgsnis į Betygalos praeitį0001_1_1556299012-0af60c6e56370b6a41d30bafb12f2ada.jpg

Balandžio 25 d. Betygalos biblioteka pakvietė skaitytojus į XIX Nacionalinės bibliotekų savaitės (@Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė) renginį-susitikimą su kraštotyrininku, 7 knygų autoriumi, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininku Jonu Brigiu.  

Betygala pernai minėjo  savo765-metį, jos istorijoje gausu reikšmingų įvykių. Pranešėjas  trumpai apžvelgė 100 metų –  įvairius Betygalos krašto įvykius nuo 1863 iki 1963 m., savo pasakojimą iliustruodamas archyvinių dokumentų kopijomis, ištraukomis iš tuometinės spaudos pranešimų. Buvo labai įdomu klausytis ne tik apie knygnešius, 1863 m. sukilimo dalyvius,  bažnyčios statybos darbus, įvairių Betygaloje veikusių organizacijų, įstaigų veiklą, bet ir išgirsti įvairių pikantiškų naujienų, kriminalinių įvykių aprašymų, nutikusių mūsų krašte.  

Žinoma, buvo kalbama ir apie biblioteką, kuri šiemet švęs 80-metį. Pirmosios tokios įstaigos užuomazgos  jau 1906 m. dokumentuose, kur minima, kad „vietinių kunigų rūpesniu“ keliuose miesteliuose, tarp jų ir Betygaloje, kuriamos  bibliotekėlės. 1907 m.  jau rašoma apie įkurtą „Saulės“ knygyną (biblioteką), o 1935 m. Betygalos kunigas Stasys Tvarijonas ataskaitoje pateikia žinių apie Katalikų veikimo centro Betygalos skyriaus biblioteką (516 knygų).  Dar reikia pridurti, kad Jono Brigio knygoje „Raseinių dekanato istorija“ pateikiamoje šio kunigo biografijoje rašoma:  „Čia (Betygaloje) 1933 m. savo lėšomis (maždaug už 250 Lt) nupirko 200 knygų ir, parapiją suskirstęs į 10 rajonų, juose  įrengė „skrajojančias“ bibliotekėles. Bibliotekininkais tapo pradžios mokyklų mokiniai, kuriems kunigas kas mėnesį mokėjo po 1 Lt atlyginimo.“ Pirmoji viešoji biblioteka Betygaloje  įkurta 1939 m. rugpjūčio mėnesį.

Ne veltui šių metų Nacionalinės bibliotekų savaitės organizatoriai kviečia: „Ateik – sužinok ir išmok“. Renginyje dalyvavę betygališkiai  sužinojo daug naujo apie savo  kraštą ir juose gyvenusius žmones. Esame labai dėkingi Jonui Brigiui už  nepaprastai įdomią kelionę po Betygalos  krašto istorijos labirintus.  

Regina Musteikienė,

RMMVB Betygalos filialo vyr. bibliotekininkė