Naujienos

Susitikimas su kraštiečiais prof. Česlovu Kalenda ir rašytoju Linu Bitvinsku GirkalnyjeAutorius: Girkalnio filialo vyresn. bibliotekininkė Virginija Šileikienė

0001_2-a-1_1653313468-e3b647b5601e7ff011d6ae84deef397a.jpg

Gegužės 20-ąją Girkalnio miestelio biblioteka kvietė knygos bičiulius į susitikimą su kraštiečiais – Humanitarinių mokslų daktaru, filosofijos profesoriumi Česlovu Kalenda ir Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatu, žurnalistu Linu Bitvinsku.

Renginys vyko Girkalnio pagrindinės mokyklos salėje. Į susitikimą atėjo Girkalnio bibliotekos skaitytojai, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Bulotas, mokytojai, mokiniai, bibliotekininkė Laima Butkienė, girkalniečiai, kuriems įdomu susitikti su miestelį garsinančiais kraštiečiais. O šie savo tyrinėjimuose ir išleistose įdomiose knygelėse dažnai mini mūsų Girkalnio apylinkes. Nuostabią dainą „Knyga – gyvenimas“ susirinkusiems padovanojo Girkalnio kultūros darbuotojas Artūras Maurius.

Profesorius Česlova Kalenda pristatė savo naują knygelę „Girkalnio poringės“. Čia sudėti eiliuoti prisiminimai apie Girkalnio miestelį, įžymius žmones, pokarinį gyvenimą. Susitikimo metu drauge kalbėjome apie Vilniaus universiteto leidyklos išleistą Česlovo Kalendos knygą, kurioje rašoma apie Girkalnyje gyvenusia rašytoją, tautosakos rinkėją St. Medekšaitę-Paškevičienę. Paminėjome ir pirmąjį Lietuvos dramaturgą Aleksandrą Fromą-Gužutį (1822–1900), kuris yra palaidotas Girkalnio kapinėse. Šiais metais bus minimas jo 200 metų gimimo jubiliejus.

Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatas, žurnalistas Linas Bitvinskas yra kilęs iš Šeimyniškio kaimo, baigęs Girkalnio vidurinę mokyklą. Renginyje vaikams pristatė savo knygeles „Surišta pilis“, „32 abėcėlė“. Daugiausia su autoriumi kalbėjome apie knygelę „Kodėl švilpauti negalima“. Čia rašoma apie Girkalnio įkūrimo istoriją, Gabrieliškių piliakalnį, Geležkalnį ir Rūdupį.

Pasibaigus popietei mūsų gerbiami kraštiečiai visiems susirinkusiems padovanojo knygeles. RMMVB Girkalnio filialo bibliotekininkė, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Bulotas svečiams įteikė atminimo dovanėlių ir kraštotyros lankstinukus.

Gera ir be galo įdomu susitikti su žmonėmis, kurie savo knygose mini Girkalnio kraštą ir garsina jį už miestelio apylinkių ribų.