Naujienos

Startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“0001_2_1554222696-8d99d75dabfe78640ef17fb3cd904f5f.jpg

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje startavo pirmieji projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ skaitmeninio raštingumo mokymai „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Mokymus organizuoja asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, VŠĮ „Informacinių technologijų institutas“.

Mokymus vedanti lektorė Agnė Kasparavičiūtė džiaugiasi, kad mokymams paruošta gera medžiaga lektoriui ir dalyviui. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu VIPT“ gaunama įranga (kompiuteriai, projektorius, programiniai paketai ir kt.) atnaujina viešą interneto prieigą (VIPT), sudaro geresnes sąlygas mokytis, dirbti ar tiesiog ieškotis informacijos.

#PrisijungusiLietuva

Projekto koordinatorė Danguolė Kasparavičienė