Naujienos

Šlama 75 Pramedžiavos bibliotekos istorijos puslapiai0001_bibliotekos-istorijos-apzvalga_1634125192-29f563ccb017443fca8e4d30c5c54511.jpg

Spalio 9 dieną pramedžiaviškiai rinkosi į kultūros namų salę, kur buvo švenčiama bibliotekos jubiliejinė šventė ,,Šlama 75 bibliotekos istorijos puslapiai“. Visiems dalyviams šventės pagalbininkai prisegė jubiliejinį šventės logotipą.

Šventę pradėjo jaunieji skaitovai eilėmis apie knygą, biblioteką. Renginio vedėja, Pramedžiavos filialo bibliotekininkė Raimundė Višinskienė, visus susirinkusius pakvietė žvilgtelėti atgal primindama bibliotekos istorijos faktus.

RMMVB Pramedžiavos filialas įkurtas 1946 metais (taip nurodo ,,Mažoji lietuviškoji enciklopedija“) ir vadinosi tuomet ,,Pramedžiavos apylinkės biblioteka“. Kai 1949 metais Pramedžiavoje įsikūrė ,,Laimės žiburio“ kolūkis, biblioteka buvo pavadinta ,,Laimės žiburio biblioteka“. Tik vėliau pradėta vadinti ,,Pramedžiavos kaimo biblioteka“. mKadangi biblioteka Pramedžiavoje įkurta pokariniu laikotarpiu, ji neturėjo savo patalpų ir buvo įkuriama tai pas vieną gyventoją namuose, tai pas kitą.

Įkuriant biblioteką, pirmąja bibliotekininke dirbo Antanina Džiugienė. Ji dirbo iki 1949 metų. Nuo 1949 metų dirbo Genovaitė Arlauskienė ir Viktoras Šauklys. 1951 metais dirbo Emilija Alaburdaitė (vedusi tapo E. Juzikiene). 1954 metais dirbo Aurelija Simanauskienė, o 1956 metais į darbą vėl sugrįžo Emilija Juzikienė. E. Juzikienė bibliotekoje išdirbo 15 metų. 1972 metais bibliotekoje pradėjo dirbti Antanas Šulskis ir dirbo iki 2012 metų. Nuo 2012 metų iki 2019 metų bibliotekoje dirbo A. Šulskio dukra Donata Vaivadienė. Nuo 2019 metų lapkričio mėnesio dirba Raimundė Višinskienė. Ilgą laiką biblioteka, kultūros namai ir ,,Ąžuolo“ kolūkio administracija sutilpo buvusio dvarininko Petro Vidžiūno sename name. Vėliau biblioteka buvo perkelta į buvusio Pramedžiavos vaikų darželio pastato antrą aukštą, kur ji yra iki dabar.

Per 75 gyvavimo metų biblioteka turi kuo didžiuotis! Šiandien bibliotekoje yra gausus kasmet atnaujinamas knygų fondas, nauji kompiuteriai, televizorius, erdvios patalpos. Joje yra viskas, ko reikia skaitantiems, draugiškiems, kūrybingiems ir informatyviems vaikams ir suaugusiems. Tačiau laikas nesustoja – jis dovanoja jubiliejus, bet kartu nusineša į amžinybę ir nemažai aktyvių skaitytojų, lankytojų, renginių dalyvių, čia dirbusius kelis bibliotekininkus. Jų atminimą visi pagerbė tylos minute. Savo prisiminimais apie darbą pasidalijo ilgiausiai bibliotekininku, net 40 metų, išdirbęs Antanas Šulskis.

Šventiniame renginyje biblioteką gražaus jubiliejaus proga sveikino RMMVB direktorė Daina Sutkevičienė, Girkalnio seniūnijos seniūnė Justina Šaulienė, Kalnujų filialo bibliotekininkė Daiva Myniotienė, Girkalnio filialo – Virginija Šileikienė, Gruzdiškės filialo – Laimutė Babenskienė, Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininkė Lina Jašauskienė.

Bibliotekininkė, šią iškilmingą ir šventinę dieną, padėkojo ištikimiausiems bibliotekos skaitytojams, įteikė padėkas ir atminimo dovanėles ir pasidžiaugė, kad meilės knygai neriboja amžius, kad skaito ir maži, ir suaugę. Šventėje kiekvienam vasaros skaitymo iššūkio dalyviui buvo įteiktos organizatorių padėkos ir dovanėlės. Savo kūrybos eilėraščius skaitė aktyvus bibliotekos lankytojas, renginių pagalbininkas Jonas Vaičaitis. Šventės dalyvius ir svečius linksmino autorinės muzikos grupė iš Kėdainių ,,Vaivorykštė“. Ji atliko nuotaikingą programą ,,Rudeniniu vaivorykštės taku“. Po koncerto visi buvo pakviesti aplankyti A. Šulskio tapybos darbų parodą ir pasivaišinti jubiliejiniu tortu. Jubiliejus pasibaigė, o bibliotekos gyvenimas tęsiasi ir laukia skaitytojų, renginių lankytojų!

RMMVB Pramedžiavos filialo bibliotekininkė Raimundė Višinskienė