Naujienos

Skaitytojų poreikių apklausa0001_roma_1574613409-ba8ef49858be226da1abe840457e6daf.JPG Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriuje parengta bibliotekos skaitytojų poreikių apklausos anketa „Bibliotekos skaitytojų skoniai ir norai". Anketinę apklausą
užpildė 197 bibliotekos lankytojai. Joje buvo pateikta 19 klausimų, kurių tikslas – išsiaiškinti skaitytojų poreikius, sužinoti jų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę. Apklausos duomenys pateikti grafinėse lentelėse.