Naujienos

,,Širdis atiduota muzikai“0001_3_1549347283-343832defeb0eb34c0c663ed341d76b8.jpg

Sausio mėnesį Kalnujuose buvo paminėtas 130-asis Lietuvos profesionalaus operos teatro organizatoriaus, operos dirigento, kompozitoriaus, pedagogo, muzikos visuomenininko Juozo Tallat-Kelpšos gimtadienis. „Ir taip lieka atmintyje Juozo Tallat- Kelpšos – judraus ir energingo muzikinio gyvenimo vadovo, didelio plačiąja prasme auklėtojo, pedagogo, kūrėjo ir dirigento be galo turininga, be galo įvairi veikla...“ savo knygoje „Juozas Tallat-Kelpša“ rašė Jonas Nabažas. Jis pirmosios lietuviškos operos M. Petrausko ,,Birutė“ ir pirmojo Dž. Verdi „Traviatos“ pastatymo Lietuvoje dirigentas. Kompozitorius surinko, užrašė ir harmonizavo apie 600 liaudies dainų, kūrė muziką teatrui, vokalinę ir instrumentinę muziką. Jo vardu pavadintoje konservatorijoje kiekvieni nauji mokslo metai prasideda Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina „Mano sieloj šiandien šventė“.

Renginio metu buvo trumpai pristatyta kompozitoriaus biografija, muzikinė ir visuomeninė veikla bei jo atminimo įamžinimas. Savo muzikiniais kūriniais pasidalino Raseinių meno mokyklos moksleiviai ir jų vadovės. Liaudies dainomis džiugino „Vivat Cantus“  (vadovė Jūratė Daugėlienė), linksmas melodijas grojo instrumentinis ansamblis (vadovė Jolanta Turčinskienė) ir du akordeonistai (vadovė Zita Žemaitienė).

Kartu su renginyje dalyvavusiais meno mokyklos mokiniais aplankėme kompozitoriaus tėvo kapą Kalnujų senosiose kapinėse ir gimtojo namo vietoje pastatytą paminklinį akmenį.                                                                                                                                                                       Didelių ir reikšmingų darbų laikas nesugeba nunešti užmarštin. Todėl ir po 130 metų minime kompozitoriaus vardą. Gera didžiuotis žeme, kuri padovanojo ne vieną asmenybę, garsinusią Lietuvos vardą.

Daiva Myniotienė,

RMMVB Kalnujų filialo vyresn. bibliotekininkė