Naujienos

Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalas „Rasupis“ iškeliavo pas skaitytojus0001_1_1576572338-38ca1429f23e83147e573dba0a6b78a1.jpg

Prieškalėdiniame šurmulyje gruodžio 13 d. raseiniškiai pasitiko antrąjį Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalą „Rasupis“. Kaip ir tikėtasi, į žurnalo pristatymą prigužėjo pilna  Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos salė – skaitytojų, draugų, bendraminčių. Renginyje dalyvavo ir rajono vadovai bei aktyvūs ir kultūrai neabejingi Savivaldybės tarybos nariai.

Redakcinės kolegijos nariai  – Daina Sutkevičienė (pirmininkė), Regina Musteikienė (redaktorė), Asta Kriščiokaitienė, Jonas Brigys – džiaugėsi jau rankose laikomu žurnalo antruoju numeriu ir pasidalino mintimis apie žurnalo „Rasupis“  leidybos  užmojus, trumpai supažindino su žurnalo turiniu, pristatė jame esančias temas.  Bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė pasidžiaugė, kad respublikoje vienas iš nedaugelio bibliotekų leidžiamų kultūros ir istorijos žurnalų yra ir „Rasupis“. Redkolegijos pirmininkė padėkojo ir simbolines atminimo dovanėles įteikė redakcinės kolegijos nariams, kurie triūsė prie šio leidinio, ieškojo temų, autorių ir patys rašė straipsnius. Taip pat dėkojo Raseinių rajono savivaldybei, skyrusiai finansavimą žurnalo leidybai  bei žmonėms, skyrusiems 2 % paramos bibliotekai, iš kurios buvo padengta trūkstama lėšų suma, reikalinga pilnam atsiskaitymui su spaustuve.

Straipsnių  autoriai Laimutė Pečkaitienė, Albinas Stakauskas, Valdas Mikolaitis, Linas Bielskis džiaugėsi, kad redakcinė kolegija pakvietė būti šio žurnalo bendraautoriais, gėrėjosi leidinio dizainu, Vytaliaus Judicko nuotraukomis.

Rajono meras Andrius Bautronis sveikinimo kalboje išsakė mintį, kad šio kultūros ir istorijos žurnalo leidyba pakelia kultūrą į aukštesnį lygmenį, kad žurnalas turi gyvuoti, skleisti kultūros istoriją, užfiksuoti jos šiandieną, nes rytoj tai jau bus istorija. Redkolegijai palinkėjo nepavargti, ieškant medžiagos, rašant, suburiant autorius, pažadėjo ir ateityje rasti lėšų žurnalo „Rasupis“ leidybai. Seimo narės Vidos Ačienės dovanas ir  Seimo pirmininko pavaduotojo Arvydo Nekrošiaus sveikinimus perdavė jų įgalioti asmenys. Tarybos narės Jūratės Garliauskienės vitaminizuotos ir vicemero Kęstučio Užemecko karamelinės dovanos buvo skirtos visam žurnalo leidėjų kolektyvui. Nuolatiniai Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekos bičiuliai Česlovas Kenstavičius ir Regina Petreikienė palinkėjo redkolegijos pirmininkei Dainai Sutkevičienei stiprybės ir tolimesnės sėkmės leidžiant šį žurnalą.

Nuotaikingai pradėjusi renginį, taip pat pakiliai jį užbaigė Butkiškės kaimo kapela, vadovaujama Vaido Vilko. Palydėję gausiais aplodismentais atliekamas melodijas, gavę dovanų žurnalo „Rasupis“ antrąjį numerį, renginio dalyviai skubėjo į namus ieškoti faktų apie seniausią Raseinių siuvimo fabriką „Šatrija“, pakeliauti Raseinių krašto istorijos vingiais, stabtelėti ties paveldo gintarais, prisiminti Raseinių krašto žymias datas, pajusti kraštiečių kūrybines mozaikas, pasidžiaugti fotografų užfiksuotomis kultūrinių renginių akimirkomis, pasigrožėti menininkų sukurtais darbais.

Danguolė Kasparavičienė,

Raseinių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja