Naujienos

Prisiminimų popietė „Mes nesame žmonės be šaknų“0001_zoomed_5-5_1544434627-8d01496502e5b6c9abd3b8e36aee029d.jpg

Kiek būta mūsų kaltės,

Nežinau, –

ar tikrai jos būta?

Mes gyvenome tokiu metu,

kai niekas tikrai negalėjo žinoti

nei savo kaltės, nei kitų...

Šiais, Marytės Kontrimaitės žodžiais parašytais knygoje „Amžino įšalo žemėje", gruodžio 4 dieną, Šiluvos istorijos muziejuje prasidėjo prisiminimų popietė ir akcijos „Mes nesame žmonės be šaknų" pristatymas.

Popietėje buvo pristatyta vasario 16-ąjai skirta akcija, kurios metu yra kviečiami žmonės skaityti knygas apie tremtį, genocidą, rezistenciją, o perskaičius knygą, galės parašyti sveikinimą atsiminimų autorių artimiesiems.

Popietėje atsiminimais apie tremties negandas dalijosi Šiluvos miestelio gyventojai, Sibiro tremtiniai, Marijanas Valinčius, Juozas Armoška, Bronislavos Sucilaitės-Nacienės anūkė Aurelija Vaišvilaitė.

Į susitikimą Aurelija atvyko rankose nešdama sibirinio kedro šakelę, kurią nulaužė nuo močiutės išauginto kedro, kurio sėklų parsivežė iš tremties Sibire.

Susidomėję klausėmės šių žmonių pasakojimų apie jų gyvenimus, darbus tremtyje, teiravomės kaip pavyko išgyventi visas tas negandas, kaip juos visus palaikė vienybė atšiaurioje svetimoje šalyje. Buvo jautru...

Tad kviečiame prisijungti visus, norinčius aktyviai dalyvauti akcijoje. Juk tai mūsų visų istorija.

Neringa Aleksandravičiūtė,

RMMVB Šiuvos filialo vyresn. bibliotekininkė