Naujienos

Prisiminimų popietė Gruzdiškės bibliotekoje0001_1a_1550928302-429437882eea3d58bdaf865b3458cc86.JPG

Vasario 22 d. Gruzdiškės bibliotekos skaitytojai rinkosi į popietę „Mūsų kaimo istorija“ ir į edukacinę pamokėlę „Raseinistika – kraštotyros svetainė. Elektroniniai leidiniai. Raseinių valsčiaus vardynas“. Abu renginiai skirti Vietovardžių metams ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Popietę pradėjo jaunosios skaitytojos Gabija Rašimaitė ir Viltė Mižutavičiutė. Mergaitės pakvietė prisiminti ir suvaidino pasaką „Lapė ir sūris“. Po to padeklamavo po eilėraštuką, o žiūrovai negailėjo aplodismentų skaitovėms. Po vaikiškos įžangos sekė naujos literatūros ir kraštotyrinės medžiagos pristatymas apie Raseinių rajoną. 

Įdomiausia ir nuotaikingiausia popietės dalis – tai pačių skaitytojų atsineštų fotonuotraukų peržiūra, jų komentarai, prisiminimai ir naujų žinių įgijimas apie Gruzdiškę ir aplinkinius kaimus. Prisiminimus armonikos melodijomis palydėjo buvęs kaimo muzikantas ir dabar gero ūpo nestokojantis Stasys Mickūnas. 

Susirinkusiems buvo pristatyta kraštotyros svetainė Raseinistika, elektroniniai leidiniai. Plačiau aptartas RMMVB vyr. bibliotekininko J. Brigio elektroninis leidinys „Raseinių valsčiaus vardynas“, kuriame galime surasti informacijos ir apie mūsų teritorijoje buvusius ir esamus vietovardžius. 

Renginį užbaigė Joana Urbonavičienė eilėmis apie meilę. Šilti jausmai įkvepia dažniau susitikti, bendrauti, domėtis literatūros naujovėmis ir prisiminti praeitį, kaimų istorijas.

 Laimutė Babenskienė,

RMMVB Gruzdiškės filialo vyresn. bibliotekininkė