Naujienos

Pažinto gyvenimo puslapiai0001_3_1552333189-ac5a92400bd8acb069d00a4484bebced.jpg
Iš plento Žemaičių pasukę
Žvyruotu, dulkėtu keliu,
 Pakelyje mes rasim Paliepius
 Tarp liepų ir tujų žalių.
 
Ar gegužio žiedais puošis sodai,
 Ar šoks snaigių šokį žiema,
 Šis mažas žemės kampelis
 Mieliausias mums liks visada.
 
Šiais Paliepių kaimo himno, kuriam žodžius ir muziką sukūrė vietinis muzikantas Jonas Jakaitis, kovo 9 dieną bibliotekoje prasidėjo graži popietė. Anot paliepiškių, šis mažas žemės kampelis mieliausias jiems liks visada ne tik dėl to, kad dauguma čia gimę, čia augę, bet dar ir todėl, kad iš čia yra kilę daug garbių žmonių. Apie vieną iš jų –  istoriką Vincą Trumpą, kalbėjomės susitikime su istoriku, habilituotu humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Profesorius papasakojo daug negirdėtų, įdomių faktų apie Vincą Trumpą, kaip asmenybę. Taip jau lėmė likimas, kad šių dviejų istorikų keliai vienu gyvenimo etapu buvo susikirtę.
Kartu su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi į susitikimą atvyko jo kolegė Alisija Rupšienė ir tuo metu viešėjęs svečias iš Čekijos. Gerbiamas profesorius padovanojo mūsų bibliotekai ir keliems renginio dalyviams po knygą „Vinco Trumpos korespondencija“ (sudarytojos Daiva Dapkutė ir Dalia Kuizinienė). Bibliotekos fondas pasipildė vertingu mūsų bendruomenei leidiniu. Viena iš Paliepių kaimo gatvių yra pavadinta Vinco Trumpos vardu. Ateinančios kartos turi žinoti savo istoriją.
 Pertraukėlės metu visų susirinkusiųjų širdis džiugino  šaunus Kauno Santaros gimnazijos mokytojos metodininkės Jolantos Karčiauskienės ir sūnaus Juliuko duetas. Visi renginio dalyviai galėjo susipažinti su bibliotekoje vykstančia paroda „Pirmasis tautos vadas“, skirta Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams paminėti.
 Tirpte tirpo laikas ir prie kavos puodelio netilo kalbos, diskusijos. Norėjosi pasinaudoti šia neeiline proga ir kuo daugiau sužinoti, išgirsti. Gerbiamas profesorius visus žavėjo savo paprastumu, nuoširdumu, iškalbingumu. Popietėje dalyvavusioms bibliotekininkėms (Betygalos, Ilgižių, Paliepių filialų) buvo pasiūlyta, iš anksto suderinus, susiorganizuoti atvykimą į Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų.
Renginys pasibaigė, bet liko neišdildomi prisiminimai. Už užfiksuotus kadrus noriu padėkoti kolegei Reginai Musteikienei, o bibliotekos lankytojai Elenai Petkuvienei – už kaimiškas lauktuves svečiams.
Nijolė Staškevičienė,
RMMVB Paliepių filialo bibliotekininkė