Naujienos

Paminėtos kraštiečio Stasio Džiugo 100-osios metinės0001_4_1576996206-a600ebb8573fb9d5e351b177405377de.jpg

Rašytojo Stasio Džiugo 100-ąsias metines paminėjome neįprastai. Šįkart pristatytas naujas lankstinukas, eksponuotos jo padovanotos knygos. Girkalniškiai  eilėmis dalinosi prisiminimais apie rašytojo gyvenimą.

Stasys Džiugas gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Girkalnyje, Juodkėnų kaime. Mokėsi Girkalnio pradžios mokykloje. Baigęs žemės ūkio ir prekybos mokyklas, vėliau komercijos mokslus baigė viename JAV universitete. Persikėlęs į JAV pasinėrė į lietuvių bendruomenės veiklą. Kraštietis Stasys Džiugas buvo rašytojų draugijos ir JAV lietuvių žurnalistų sąjungos narys.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios  bibliotekos, Girkalnio mokyklos rėmėjas, Raseinių miesto garbės pilietis. Rašytojas mirė 2011 m. kovo 26 d. ir yra palaidotas Lemonto šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Girkalnio gyventojai pasidžiaugė garbingo kraštiečio Stasio Džiugo paminėjimu bibliotekoje.

Įdomiais prisiminimais apie rašytoją dalinosi Girkalnio mokyklos bibliotekininkė Laima Butkienė.

Girkalnio gyventojai pasidalino atsiminimais apie Stasio Džiugo gyvenimo laikotarpį.

Girkalnio pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos Reginos Klevinskienės, padeklamavo Stasio Džiugo sukurtus eilėraščius. Bibliotekoje mokiniai gražiai pašoko liaudiškus šokius,  smuiką virkdė Rugilė Nainytė. Gražu , kad istorijos mokytojas Stanislovas Feiza įamžino rašytojo paminėjimą fotografuodamas, filmuodamas.

Dėkojame Girkalnio pagrindinės mokyklos mokytojams už tai, kad vaikus skatina pažinti savo kraštą.

Girkalnio bibliotekoje įžymūs krašto žmonės paminimi  pristatant popietėse,  demonstruojant skaidres, įamžinami lankstinukuose, publikuojant straipsniuose.  Prašome apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti su Girkalnio istorinėmis akimirkomis. Čia Jūs visuomet laukiami. Visus esamus ir būsimus skaitytojus Girkalnio biblioteka sveikina su artėjančiais Naujaisiais metais, linki sveikatos, santarvės, meilės, žinių troškimo.

Virginija Šileikienė,

RMMVB Girkalnio filialo vyresn. bibliotekininkė