Naujienos

Paminėtas Betygalos krašto šviesuolės 80-metisAutorius: Betygalos filialo vyriausioji bibliotekininkė Regina Musteikienė

0001_img_9171_1637668332-ea80371059f9313f9bfcd4b3bcd7432d.JPG
2021-11-23

Lapkričio 19 d. Betygalos biblioteka pakvietė į  literatūrinę-muzikinę popietę „Savo dainą radau“, skirtą  Betygalos krašto šviesuolės, Raseinių garbės pilietės, mokytojos, muziejininkės, literatės, visuomenininkės Marijonos Birutės Navakauskienės 80-mečiui.  Pačius nuoširdžiausius sveikinimus išsakė Betygalos seniūnas S. Totilas, RMMVB direktorė D. Sutkevičienė, bendruomenės nariai, ilgametė kolegė mokytoja B. Viršilienė, bibliotekininkė.  Dabartinė situacija  apribojo sveikintojų skaičių, tačiau šiuolaikinės technologijos yra galinga jėga, nukelianti į tolimiausius pasaulio kampelius. Tokiu būdu perduoti žodiniai ir vaizdo sveikinimai nuo Dubysos regioninio parko direkcijos, Betygalos Maironio gimnazijos direktorės ir kolektyvo,  buvusių mokinių  iš Lietuvos, Panamos, Norvegijos.  
 
Jubiliatės  gyvenimo kelias įdomus, veiklus ir prasmingas. Baigusi  tuometį Vilniaus pedagoginį institutą, jauna specialistė  1966 m.  atvyko į Betygalos vidurinę mokyklą dirbti geografijos mokytoja, 2011 m.  jai suteikta  geografijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.  Šiai  mokyklai  paskyrė pusšimtį metų.  Mokinių pasiekimų  kraitėje –  daugybė  prizinių vietų,  nugalėtojų diplomų.  Uždegusi žingeidumo  ugnelę vaikų širdyse, pati  mokytoja nuolat tobulino kvalifikaciją, domėjosi  naujomis veiklomis. Surinkusi įspūdingą akmenų kolekciją,  1992 m. Betygaloje  įkūrė geologijos muziejų,  2000 m. tapo  respublikos Garbės  kraštotyrininke,  buvo viena iš maironiečių  judėjimo pradininkių. Nuo 2007 metų   M. B. Navakauskienė priklauso Lietuvos kaimo rašytojų ir Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungoms, Žemaitijos rašytojų bendrijai. Mokytoja  yra 24 įvairaus žanro knygų autorė, daugiau kaip  30 leidinių yra publikuojami jos straipsniai arba eilėraščiai.  Du kartus tapo respublikinio  konkurso „Geriausia knyga apie kaimą“ laureate (už knygas  „Šiaulėnų žemė“ ir „Šaukoto kraštas“), jai skirta Nijolės Bataitytės–Glaže lietuvių literatūrinę piniginę premiją (JAV). 2015 m.  įvairiapusišką M. B. Navakauskienės veiklą įvertino rajono savivaldybė, jai suteikdama  Raseinių garbės pilietės vardą.  2016 m. LRT laidos „Gimtoji žemė“ konkurse mokytoja tapo Jorio apdovanojimo laimėtoja.
 
Šais darbais  ir pasiekimais džiaugiamės mes, betygališkiai, o taip pat ir žmonės, sutikę mokytoją savame kelyje.  M. B. Navakauskienė yra Betygalos  muziejininkė,  nenuilstanti gidė,  lydinti Betygalos kraštą aplankančius turistus  po apylinkes.  Įdomiai, nuotaikingai pristatydama krašto įžymybes, istoriją, šiltai bendraudama su keliautojais , ji užsitarnavo  jų pagarbą ir puikius atsiliepimus.
 
Prieš  dešimtmetį  mokytojai rašytame sveikinime šviesios atminties Jonas Mačiukevičius  pastebėjo: „Marija Birute, Jūs esat lyg upė/ Iš savo krantų plačiai išsiliejus./ Ne vien tik Betygalos  žemė jums rūpi,/ Ne vien tik Betygalos žemę mylėjot.“ Iš tikrųjų jubiliatė ir yra ta upė, užliejusi  visų betygališkių (ir ne tik) gyvenimus  veržlia  geros energijos srove, nušviečiančia veidus šypsenomis,  atnešusi į mūsų širdis  norą mylėti ir pažinti savo kraštą,  didžiuotis juo, kaip mes didžiuojamės ja  – nenuilstančia  gerosios žinios apie Betygalą nešėja. Džiaugiamės  turėdami tokią nuostabią asmenybę, savo gyvenimą paskyrusią  Betygalai.