Naujienos

Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas Kalnujuose0001_fb_img_1570465463898-1_1570628394-ed24c00893c78a0433f65611413b71d4.jpg

Menas gyventi nėra prie gyvenimo pridėti daugiau metų, tai – menas prie metų pridėti gyvenimą. Prancūzų rašytojas Volteras yra pasakęs: „Kvailiui senatvė – našta, neišmanėliui – žiema, o protingam – auksinė pjūtis“. Gausus būrys Kalnujų seniūnijos gyventojų susirinko į Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimo šventę, kurią organizavo kultūros centro renginių organizatorė Laimutė ir Kalnujų filialo bibliotekininkė Daiva. Renginyje dalyvavo Raseinių literatų klubo „Dubysa“ pirmininkė Danguolė Peckuvienė. Ji paskaitė savo kūrybos eilėraščių iš naujai rengiamos leisti knygos. Danguolės eilėse jaučiama didelė meilė Raseinių krašto gamtai, kaimui, istorijai ir šiuolaikinėms aktualijoms. Onutė Babonienė pristatė senjorams Trečio amžiaus universiteto veiklą ir planus, kvietė dalyvauti universiteto užsiėmimuose. Kalnujiškė poetė Irena Mažintienė paskaitė keletą naujai parašytų eilėraščių.  Dainomis ir muzika visus linksmino Girkalnio liaudiškos muzikos kapela „Gojus“, kuriai vadovauja Sigita ir Antanas Vaitekūnai. Kapelos atliekami kūriniai neleido senjorams nustygti vietoje. Tranki muzika ir mėgstamos dainos, kurias atliko Jolita ir Antanas, kvietė visus pasisukti šokio sūkuryje. Seniūnė Regina pasveikino esamus ir buvusius mokytojus Tarptautinės mokytojo dienos proga.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo ir tiems, kurie paliko nesibaigiančius buities darbus ir dalyvavo šventėje.

RMMVB Kalnujų filialo vyresn. bibliotekininkė D. Myniotienė

Nuotraukos RKC Kalnujuose renginių organizatorės  L. Banienės