Naujienos

Meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“ Šiluvos bibliotekoje0001_1_1551708814-d169c659919803b66e4f16407ddf3814.jpg

Koks gražus mažytis mūsų kraštas!

Kaip lašelis tyro gintaro.

Myliu jį seniai audimų raštuos

Ir dainose kaimo gimtojo.

(S. Nėris)

Šiais ypatingais mokytojos Nijolės žodžiais ir trečios klasės moksleivių atliekama daina „Gimtoji kalba“ prasidėjo Lietuvių kalbos dienoms paminėti skirtas meninio skaitymo konkursas „Gimtinės spalvos“.

Konkurse, vykusiame vasario 28 dieną Šiluvos miestelio bibliotekoje, dalyvavo Šiluvos gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių auklėtiniai,  kurie skyrė pačius gražiausius žodžius gimtinei. Konkursą organizavo 3 klasės mokytoja Nijolė.

Vaikus meninio skaitymo konkursui parengė grupių ir klasių auklėtojos. Skaitovus vertino komisija: buvusi Šiluvos gimnazijos mokytoja Danutė Jankauskienė, RRKC Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorė Birutė Greicienė ir RMMVB Šiluvos filialo bibliotekininkė Neringa Aleksandravičiūtė.

Labai džiaugiamės mokinių pasiruošimu bei eilėraščių pasirinkimu ir sveikiname laureatus, kurie yra pakviesti dalyvauti meninėje programoje Kovo 11-osios šventiniame koncerte, kuris vyks Šiluvos kultūros namuose. Taip pat linkime jiems sėkmės  II meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ etape, kuris vyks kovo 6 dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje. 

Mielos auklėtojos, nuoširdžiai ačiū, kad skatinate skaityti, mokote, sėjate vaikuose žinių daigelius, kurie tikrai išaugs į didelius pasiekimus.

Neringa Aleksandravičiūtė,

RMMVB Šiluvos filialo vyresn. bibliotekininkė