Naujienos

Laikinai amžinai“ - susitikimas su prozininke, poete A. Ruseckaite KalnujuoseAutorius: Kalnujų filialo vyresnioji bibliotekininkė Daiva Myniotienė

0001_img_20220509_090644_1652101992-a24d4e7497c7f0f168377e8f17b0f3f3.jpg
„Kol mūsų liaudis bus prisirišusi prie savo kalbos ir jos laikysis su meile, tol liks ištikima savo tikėjimui, jų sielose nepavyks pasėti piktą sėklą.“- taip kalbėjo vyskupas Motiejus Valančius. Kasmet gegužės 7 - ąją Lietuva mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kuri primena rusų carinės valdžios represijas, kai buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.
 
Šiai dienai paminėti Kalnujų ir Pašaltuonio filialų skaitytojai susitiko su poete, prozininke, ilgamete Maironio literatūros muziejaus direktore Aldona Ruseckaite. Rašytoja, lietuvių literatūros puoselėtoja, atminimų saugotoja pristatė savo išleistas knygas apie didžiuosius literatūros klasikus Joną Mačiulį - Maironį, Vytautą Mačernį, Žemaitę, Salomėją Nėrį. Pasakodama apie knygą, kuri buvo skirta Maironiui „Šešėlis JMM“, rašytoja sakė turėjusi tikslą suteikti klasikui gyvybės, kad žmonės labiau pamiltų Maironį, susidomėtų, pamatytų, suprastų, jog jis buvo labai žemiškas, kad darė tas pačias klaidas, turėjo tų pačių aistrų, troško ir garbės, ir dėmesio, norėjo aukštų apdovanojimų, norėjo gyventi nesuvaržytas.
 
Pristatydama knygą „Padai pilni vinių“ rašytoja minėjo, kad parašė ją dėl netylančių aktyvių diskusijų apie poetės Salomėjos Nėries kūrybą, politinę veiklą, jos pažiūras. Kiekvienoje knygoje galima iš naujo atrasti, atrodo, taip gerai visiems žinomus literatūros klasikus. Jose gausu autentiškos archyvinės medžiagos.
 
Susitikimo pabaigoje Aldona Ruseckaitė paskaitė eilėraščių iš poezijos rinktinės „Debesiu“, kurioje panaudoti Anapilin išėjusio jos brolio laiškai, rašyti tarnaujant sovietų armijoje. Rašytoja pasidalino ateities planais, prasitarė ir apie greit pasirodysiančią knygą apie literatūros klasiką – Vincą Mykolaitį – Putiną. Padovanojo knygą „Per žarijas“, kurioje pasakojama apie darbo muziejuje metus, susitikimus su rašytojais, literatūrinius vakarus, įvairaus plauko valdininkus. Atsisveikinome šiltai palinkėję vieni kitiems geros kloties ir tikėdami, kad pasirodžius naujai Aldonos Ruseckaitės knygai būtinai susitiksime.