Naujienos

Kraštiečiai nusilenkė A. Vaišvilos knygai „Nenusilenkusi Šiluva“0001_5_1549541346-9c5c5995b946e10fbfe31ca9b501c03e.jpg

Vasario 6-ąją Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje įvyko habilituoto mokslų daktaro, konstitucinės teisės žinovo, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Alfonso Vaišvilos knygos „Nenusilenkusi Šiluva“ sutiktuvės. Knygos autorių ir jo naujausią knygą gausiai susirinkusiems raseiniškiams ir svečiams pristatė Viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys. Jam talkino kartu su prof. Alfonsu Vaišvila atvykę rašytojas Eugenijus Ignatavičius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos aukų atminimo įamžinimo fondo pirmininkas Jonas Valinčius.

Rašytojas E. Ignatavičius, kalbėdamas apie naująją knygą, žavėjosi autoriaus sugebėjimu istorinius faktus pateikti vaizdžiai, įtikinamai, profesionaliai. Jį stebino surinktos medžiagos apie Šiluvos regiono žmones gausa. Anot rašytojo, skaitydamas knygą tarsi jauti, kaip iš giliausių žemės klodų dygsta ir skleidžiasi lietuvybės žiedai, kuriems nuvysti neleidžia karštai savo tėvynę ir kraštą mylintys žmonės.

„Tik nusilenkti galiu gerb. profesoriui Alfonsui už knygą, kuri galėtų būti Lietuvos istorijos vadovėliu jaunajai kartai“, – sakė Jonas Valinčius.

Profesorius Alfonsas Vaišvila atskleidė knygos atsiradimo istoriją, aiškino partizaninio judėjimo svarbą lietuvybės išsaugojimui, išvardino aibes partizanų pavardžių, kovojusių nelygioje kovoje su carinės Rusijos, vėliau Sovietų Sąjungos okupacija. Profesoriui paminėjus kai kurių partizanų pavardes, salėje atsirasdavo žmonių, pažinojusių vienų ar kitų kovotojų šeimas.

Naująja knyga ypač džiaugėsi Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas, atvykęs pasveikinti knygos autorių. Nors profesorius A. Vaišvila per paskutinį dešimtmetį Šiluvai atidavė didelę duoklę – išleido dvi knygas apie Šiluvos dvarus ir ką tik pasirodžiusią „Nenusilenkusi Šiluva“, – tačiau seniūnas mano, kad Šiluvos vardas turėtų skambėti plačiau. Seniūno autoriui pasakytų žodžių galite pasiklausyti  vaizdo įraše: https://www.facebook.com/raseiniubiblioteka

Valanda, praleista su gerbiamu prof. Alfonsu Vaišvila ir su juo atvykusiais E. Ignatavičiumi ir J. Valinčiumi, prabėgo nepastebimai. Dviženklę sumą kainuojančią knygą su autoriaus autografu panoro įsigyti ne vienas kraštietis, taip nusilenkdamas knygos „Nenusilenkusi Šiluva“ autoriui ir knygos herojams, kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę.

 

Rūta Gudžiūnienė

Autorės nuotraukos.