Naujienos

Knygų klubas „Serbenta“ subūrė bendraminčius0001_1_1570177200-b73c4950187da5a51cd67321a9cdcb52.jpg

Šiais metais kovo mėnesį įvyko steigiamasis Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos (toliau – VB) knygų mylėtojų klubo „Serbenta“ susirinkimas, kuriame buvo nusibrėžti tikslai, numatyta veikla, išrinktas pirmininkas ir klubo taryba, susitarta dėl narių skaičiaus, susipažinta su nuostatais. Knygų klubo pirmininke išrinkta Lina Levickienė.

Po darbinės susirinkimo dalies Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vedėja ir minėto klubo pirmininkė Lina Levickienė supažindino susirinkusius su užsienio literatūros klasikos kūriniais, pakviesdama klubiečius pasidalinti mintimis apie užsienio rašytojų skaitomiausias knygas, kurios bibliotekų lentynose neužsiguli, o keliauja iš rankų į rankas. Vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys skaitė pranešimą apie rašytoją Main Ridą. Po pranešimo vyko diskusijos.

Antrajame klubiečių užsiėmime VB Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Kastytė Masaitytė išsamiai kalbėjo apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą, pristatė keletą šios srovės knygų, supažindino su S. Parulskio kūryba. Įspūdžiais apie S. Parulskio kūrybą pasidalino Knygų klubo „Serbenta“ narės D. Rumševičienė, G. Kauneckienė, G. Pečkaitienė ir kt.

Į trečiąjį susitikimą knygų mylėtojai rinkosi aptarti žinomiausias ir populiariausias užsienio šalių literatūrines premijas. Susirinkimą pradėjusi VB skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Roma Kavaliauskienė pristatė šiuo metu žinomiausias ir populiariausias užsienio šalių literatūrines premijas, kalbėjo apie Nobelio, Gonkūrų, Bukerio, Pulicerio, Europos Sąjungos, ir kitas premijas, jų atsiradimą ir raidą.

Diskusijose kalbėjęs J. Brigys sakė, jog toli gražu ne visi premijas gavę autoriai vėliau būna žinomi. Kita vertus, daug jokių premijų nepelniusių kūrinių vėliau tampa klasika.

Apie perskaitytas knygas, pelniusias vienokias ar kitokias premijas mintimis pasidalino  G. Kauneckienė, D. Žakaitienė, G. Pečkaitienė. D. Rumševičienė ir kt..  J. Gudeikytė pateikė platesnės informacijos apie vaikų literatūros premijas

Taigi knygų klubas „Serbenta“ suvienijo žmones, kurie skaito, kaupia, tarpusavyje keičiasi, dovanoja knygas, dalyvauja bibliotekos organizuojamuose renginiuose, individualiuose susitikimuose su rašytojais, kultūros, meno darbuotojais, įvairios tematikos knygų autoriais, organizuoja temines literatūrines išvykas, puoselėja, skleidžia ir saugo šalies literatūrinį paveldą.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacija