Naujienos

Knygos apie mokslininką Pranciškų Baltrų Šivickį pristatymas Žaiginyje0001_20200712_134122_1594721438-98ab6b76d6543907fd4f806a04aba813.jpg

2020 m. liepos 12 d. visus žaiginiškius ir jų svečius Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Žaiginio filialas ir Žaiginio bendruomenė „Bitupis“  pakvietė į knygos „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968“ pristatymą, kuris prasidėjo šv. Mišiomis Žaiginio šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šis leidinys – tai populiariai ir patraukliai, gražia literatūrine autorės Laimos Petrauskienės kalba parašyta knyga apie vieną žymiausių XX a. Lietuvos zoologų, kuris pripažintas ir  pasaulyje. P. B. Šivickio gyvenimas vertas prikaustančio dėmesį filmo ir dramatiško istorinio romano, atspindinčio daugybę svarbiausių XX a. įvykių.

Jis, paprastų ūkininkų sūnus, būdamas stebėtinai nuovokus, titaniškomis pastangomis siekė mokslo ir pasiekė labai daug. Gyvenimas bloškė jį ir į tolimąją Ameriką, kur pradžioje dirbo juodžiausius darbus, o vėliau studijavo daugelyje universitetų, ir į egzotiškuosius Filipinus. 1928 m. grįžo į Lietuvą jau kaip pasaulyje pripažintas mokslininkas. Deja, tėvynėje ramybės nepatyrė, nes negalėjo taikstytis su mokslinio ir pedagoginio darbo trūkumais, todėl dažnai buvo skriaudžiamas ir puolamas, 1935 m. netgi patrauktas į Vytauto Didžiojo universiteto drausmės teismą. Teko patirti ir sovietmečio „malones“; net du kartus buvo išmestas iš darbo universitete – 1940 ir 1948 m. Jis atsisakė pasmerkti genetikos mokslą diegiant lysenkizmą Lietuvoje, todėl atleistas kaip netinkantis auklėti studentų. Nuo 1948 m. iki gyvenimo pabaigos jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos mokslų akademija. Knygoje analizuojamos priežastys, kodėl toks žymus, pasaulyje pripažintas, mokslininkas yra mažai žinomas Lietuvos visuomenei.

Jis buvo įvairiapusė asmenybė. Rinko tautosaką, domėjosi mitologija, istorija ir daugybe kitų dalykų, susirašinėjo su J. Basanavičiumi. Turėjo literatūrinių gabumų, apie tai liudija jo rašyti prisiminimai, mokslo populiarinamieji straipsniai. Filmavo, fotografavo, įamžino daug savo meto žymių žmonių. Renginyje buvo rodomos ištraukos iš jo filmuotų dokumentinių filmų.

Renginyje dalyvavo knygos specialusis redaktorius, Lietuvos mokslo ir P. B. Šivickio premijų laureatas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, prof. habil. dr. Vincas Būda. Iš profesoriaus lūpų išgirdome daug įdomių detalių susijusių su knygos atsiradimu, pristatė knygos autorę ir padovanojo keletą knygų renginio svečiams, garsinantiems Raseinių kraštą. Knygos autorė Laima Petrauskienė vaizdžiai ir įdomiai pateikė klausytojams visą knygoje publikuojamą medžiagą, atsakinėjo į renginio dalyvių klausimus, darė įrašus knygose su gražiais palinkėjimais akademiko P. B. Šivickio žemiečiams.

Po renginio abu garbūs svečiai apsilankė prie paminklinio akmens, žyminčio buvusią Šivickių sodybą Žalakiškių kaime, pastovėjo po aukštais sodybos medžiais, apsilankė Žaiginio kapinėse, prie Šivickių giminės kapo. Apžiūrėjo dar vis gražią, bet, kaip bebūtų gaila, uždaromą, nuo 1996 metų garbingą akademiko P. B. Šivickio vardą, nešiojusią Žaiginio mokyklą... Pakeliui į namus svečiai užsuko į Maironio gimtinę. Prisiminė, kaip akademikas P.B. Šivickis su pasididžiavimu rašė: „Sykiu su Maironiu(..) galiu pasakyti – Ten užaugau, iškentėjau/ Aš kančias visas / Ir pamėgau, pamylėjau / Vargdienių dūmas“.

Renginio metu koncertavo Astos ir Sauliaus Beniulių vadovaujami Katauskių dainuojamosios poezijos kolektyvas ir Žaiginio kolektyvas „Sandrava“. Renginio dekoratorė Laima Musteikienė, kitus pasiruošimo darbus atliko Žaiginio bendruomenės „Bitupis“ taryba.  Ačiū visiems prisidėjusiems prie mūsų žemiečio atminimo išsaugojimo.

 

Jolanta Žukauskienė,

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Žaiginio filialo vyr. bibliotekininkė