Naujienos

Kaulakių bibliotekoje pristatyta knyga apie Prezidentą A. Smetoną0001_4_1552851431-a98be60c3a0cee765ecba5b09f61cd51.jpg

Kaulakių bibliotekoje pristatyta Ingridos Jakubavičienės knyga „DUETAS: Antanas ir Sofija Smetonos“. Renginyje dalyvavo pati knygos autorė – Istorinės LR Prezidentūros Kaune muziejininkė, istorijos mokslų daktarė Ingrida Jakubavičienė, kurią būtų galima pavadinti Antano Smetonos gyvenimo ir jo veiklos eksperte. Jos viena iš mokslinių intereso sričių – Prezidento Antano Smetonos politinė ir visuomeninė veikla, biografijos tyrimai. Ji yra sukaupusi daug žinių šia tema, kuriomis dalijosi su susirinkusiais. Buvo rodomos skaidrės apie Prezidentą, jo šeimą, jo aplinką.

Istorikė Ingrida Jakubavičienė sukauptas žinias apie Prezidentą Smetoną, jo šeimą, jo aplinką patalpino trejose knygose. Pirmoji – „Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė“ – apie seseris, antroji – „DUETAS: Antanas ir Sofija Smetonos“ – kurią tą dieną autorė  pristatė, ir trečioji – „Prezidento sargyboje: apie leitenantą Povilą Skardžių“. Yra paruošusi parodą „Gyvenome viltimi: Prezidentas Antanas Smetona egzilyje“.

Kiekvienas iš istorikės pasakojimo atradome Antano Smetonos gyvenime ką nors naujo. Galbūt iš naujo įvertinome protingą ir ryžtingą valstybės vadovo žingsnį pasitraukti iš Lietuvos į Vakarus. Jei būtų likęs, nieko nebūtų pakeitęs tik beprasmiškai žuvęs. Istorikė, I. Jakubavičienė, rašydama knygą, tikėjosi pakeisti A. Smetonos sovietų propagandos formuluotę, kaip tautą išdavusio ir pabėgusio prezidento įvaizdį.

Knyga skatina permąstyti Smetonų šeimos vertybes, charakterius, interesus, juos supančius asmenis ir išgyventas istorines aplinkybes ir savo vaizduotėje susidėlioti Smetonų šeimos paveikslą. Autorė linki „pasivaikščioti Smetonų pėdomis“.

Bibliotekai I. Jakubavičienė padovanojo Istorinės LR Prezidentūros Kaune išleistų leidinių.

Renginys skirtas Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams paminėti.

Zita Gedminienė,

RMMVB Kaulakių filialo vyresn. bibliotekininkė