Naujienos

Juozo Žuko tapybos ir grafikos darbų parodos atidarymas0001_img_0789-002_1598873935-63ce7f9011c8f84e01868fcddb808868.JPG Rugpjūčio 27 d. Kaulakių bibliotekoje atidaryta dailininko iš Veliuonos – Juozo Žuko tapybos ir grafikos darbų paroda. Pats dailininkas, dėl nestiprios sveikatos, į parodos atidarymą neatvyko.
Juozas Žukas Dailės akademijoje studijavo grafiką ir dirbti jam mieliau grafikos darbus, nes juose daugiau kūrybos. Nors tapybos darbų taip pat nemažai yra nutapęs. Daug jų, pieštų pagal užsakymus, iškeliavo į juos užsakiusių žmonių namus. Jo darbai pasklidę ne tik po Lietuvą, yra iškeliavusių į Kanadą, Čikagą. Veliuoną dailininkas yra piešęs iš visų pusių.
Grafikos darbai suskirstyti atskirais ciklais. Paveikslų ciklas „Lietuvos kunigaikščiai" labai įtaigiai atspindi kunigaikščių: Gedimino, Kęstučio, Mindaugo, Vytauto valdymo subtilybes. Dailininkui teko studijuoti Lietuvos istoriją, kad galėtų išreikšti kunigaikščių valdymo ypatumus. Darbuose daug smulkių, tačiau svarbių detalių. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas laiko iškėlęs kalaviją, kuris virsta gyvybės medžiu – jis nešė kultūrą į Rytus. Paveiksle matome daug lietuvybės simbolių, kariaunas, pilis. Visa tai sietina su konkrečiais istorijos įvykiais. Kunigaikščio Gedimino sapne matoma pilis. Kunigaikščio Kęstučio rankoje kalavijas, ne kartą gynęs žemę nuo kryžiuočių.
Paveikslų cikle „Metų laikai" atskleisti ne tik pokyčiai gamtoje, bet ir žmonių gyvenimo būdas, pomėgiai ir darbai. Kiekvieno paveikslo centre: senas, storas, šakotas medis, išskleidęs plačias, išsiraizgiusias šakas, kurios žiemą miega, pavasarį atgyja, vasara žaliuoja, o rudenį meta lapus. O tarp šakų įsiterpę nedideli peizažai su to meto gamta.
Paveikslų cikle „Lietuvos kaimas" atskleidžiama kuo seniau gyveno Lietuvos kaimas, kokius darbus dirbdavo, kokias šventes švęsdavo. Surinkti kiekvienam paveikslui tinkantys akcentai. Neretai paveikslo akcentai atskiriami išsikerojusiais augalais: jų lapais, žiedais.
Daug dėmesio skirta ir Veliuonai. Vaizduojama Veliuonos miestelis, bažnyčia, Gedimino kapo kalnas ir kt. Iš smulkių detalių yra sudėliojęs veliuoniškio rašytojo Gasparo Aleksos portretą, sukūręs savo portretą ir dar daugelį kitų, kurių visų ir neišvardysi.
Grafikos darbus vienijanti įdomi detalė: dailininkas kiekviename grafikos darbe yra nupiešęs po paukštelį – balta ir juodą simbolizuojantį gyvenimą, kuriame yra gėrio ir blogio.
Paroda, Kaulakių bibliotekoje, bus eksponuojama iki rugsėjo 28 d. Kviečiame apsilankyti ir pamatyti didelio kruopštumo, per daugelį metų sukurtus darbus. Dabar, kai dažnai pritrūksta sveikatos, jau keletą metų, dailininkas, nieko nėra sukūręs.
Parodos atidaryme klausėmės Veliuonos KC paruoštos programos: Naglio Mačėno atliekamų dainų, jam akomponavo Lina Lukošienė.

Zita Gedminienė
Kaulakių fil. bibliotekos vyresn. bibliotekininkė