Naujienos

Jonas Brigys – bibliotekininkas, kraštotyrininkas, Raseinių garbės pilietisAutorius: V.Judicko nuotrauka

0001_119815416_3586289164738240_5788851862862928838_o_1600669548-ebae0b97f45f5a303426da522ab376f8.jpg

Rugsėjo 2 d. Raseinių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo komisija įvertino visus kandidatus ir nusprendė, kad VšĮ „Atrask Raseinius“ teikimu siūlyta Jono Brigio kandidatūra yra labiausiai verta šio apdovanojimo. Rugsėjo 19 d. vykusioje miesto šventėje „Rudens bendrystės sodas“ iškilmingos ceremonijos metu Raseinių garbės piliečio vardas už nuopelnus tyrinėjant Raseinių krašto istoriją ir ilgametį kraštotyros darbą buvo suteiktas krašto istorijos, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėtojui Jonui Brigiui. Kartu su visais raseiniškiais rajono bibliotekininkai nuoširdžiai sveikina kolegą Joną Brigį su garbingu įvertinimu ir linki toliau ieškoti naujų istorinių faktų, sėkmingai atrasti daug Raseinių kraštui vertingos medžiagos bei garsinti Raseinius kaip Istorinę Žemaitijos sostinę. Ilgalaikis, kantrus, nuoširdus ir nesavanaudiškas darbas buvo pastebėtas ir įvertintas. O koks tas Jono veiklos kelias?

Jonas Brigys Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje nuo 1985 metų rugpjūčio 1 dienos dirba suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyr. bibliotekininku. Be to, jis žinomas kaip kraštotyrininkas, archyvinės medžiagos tyrinėtojas, savo krašto istorinės praeities žinovas, atskleidžiantis ir pateikiantis bibliotekai svarbius istorinius faktus. Bendravimas su žinomu kraštotyrininku, bibliofilu Kaziu Girkšu (1923-2004), paskatino J. Brigį domėtis gimtojo krašto praeitimi, Raseinių krašto istorija. 1994 m. pasirodė pirmoji jo publikacija kraštotyros tema „Vyskupas Merkelis Geišas“ (Simono Stanevičiaus bendrijos metraštyje „Aitvarai“). 1995 m. - pirmoji publikacija laikraštyje „Naujas rytas“. Ilgainiui tapo tradicija rajono laikraščiuose periodiškai išvysti Jono Brigio publikacijas kraštotyros tema.

Susidomėjimas Raseinių krašto istorija įgavo dar vieną išraiškos formą – nuo 1995 m. šia tema įvairiose konferencijose, seminaruose perskaityta virš 50 pranešimų pačiomis įvairiausiomis krašto istoriją gvildenančiomis temomis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę atsivėrė bibliotekų „specfondai“ ir kiekvienas norintis galėjo susipažinti tiek su tarpukario Lietuvoje, tiek emigracijoje išleistomis knygomis bei periodiniais leidiniais. Ypač svarbus įvykis LNB Bibliografijos ir knygotyros centro dubletinių leidinių saugyklos atidarymas, padėjęs užpildyti Viešosios bibliotekos fondų komplektavimo spragas. Jono Brigio iniciatyva ir jo kruopščiu darbu, lankantis minėtose saugyklose, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje sukauptas senų ir retų spaudinių fondas.

Intensyvus kraštotyros medžiagos rinkimas ir sisteminimas, periodiškas lankymasis didžiuosiuose Lietuvos Respublikos archyvuose, laisvalaikio aukojimas šiam darbui atnešė gausių vaisių - nuo 2003 metų prasidėjo išties intensyvi leidybinė veikla.

Jonas Brigys knygų „Per Raseinių kraštą“(2003), Raseinių miesto savivalda 1918-1919 metais: („Raseinių Respublikos“ pėdsakais)“(2003), Raseinių krašto savivalda 1918-2008 m.: straipsnių ir dokumentų rinkinys, skiriamas 90 metų Raseinių krašto savivaldos sukakčiai“ (2008), „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“ (2009), „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje: biografijų žodynas“ (2013), „Raseinių dekanato istorija“ (2016), Svarbiausia Raseinių aikštė istorijos kryžkelėse: Nepriklausomybės paminklo pastatymo istorija (2018) autorius, taip pat biografijų žodyno „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje“ (2013), CD „Raseinių žemės vardynas“ (2014) sudarytojas, regioninių monografijų „Viduklė“ (2002), „Paupys“ (2009), „Domeikava“ (2013), taip pat leidinių „Raseinių rajono mokyklos“ (2004), „Raseinių krašto žydai“(2004), „Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos“ (2004), „Raseinių kraštas“ (2008), „Lietuvos dvarai: dviejų tomų žinynas“ (2009), „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis“ (2010), „Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – 90“ (2011), „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje. Konferencijos medžiaga“ (2016), „Bedančiai“ (2017), „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.: [knyga-albumas] “ (2017), „Trisdešimt „Dubysos“ pavasarių“ (2018), „Raseiniai. 2020: [kalendorius]“ (2019) ir kt. bendraautorius.

Talkino rengiant knygas: „Raseinių dekanato varpai ir vargonai“ (2013), „Kauno arkivyskupijos bažnyčios: iliustruotas žinynas“ (2010),Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis sąrašas: skiriama M. B. Navakauskienės 70-mečiui“ (2011), Žemaitis A. A. „Ką mena išnykę vienkiemiai“ (2007), Brukas A., Mankus R., „Giriose prie Dubysos“ (2008), Skridla A., „Juodaičių krašto istorija“ (2009), Navakauskienė M. B. Betygalos žemė [Raseinių rajonas]: istorinė-dokumentinė apybraiža“ (2001).

Jono Brigio paruošti kraštotyros darbai paremti archyvine medžiaga, autentiškais faktais dažnai publikuojami rajono laikraščiuose „Naujas rytas” ir „Alio Raseiniai“, taip pat žurnale „Tarp knygų“. Nuo 2018 m. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka pradėjo leisti žurnalą „Rasupis“, išleisti du žurnalo numeriai, pakeliui jau ir trečiasis. Jonas Brigys yra šio žurnalo redkolegijos narys, žurnale publikuojami ir jo straipsniai Raseinių krašto istorijos temomis.

2011 m. sudaryta J. Brigio leidinių ir straipsnių bibliografinė rodyklė „Raseinių krašto istorijos pėdsakais. Jonas Brigys: bibliografija“. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos internetinėje kraštotyros svetainėje https://www.raseiniai.rvb.lt/jono-brigio-bibliografija / pateikiama Jono Brigio bibliografija (elektroninis leidinys).

Apdovanojimai:

  • Už aktyvią veiklą, renkant kraštotyrinę medžiagą apie prieškario laikų Raseinių kraštą, jo žymius žmones, komplektuojant Knygos muziejaus fondus, rašant straipsnius, bei atskirus darbus, 1998 metais Jonui Brigiui suteiktas Raseinių viešosios bibliotekos „Metų bibliotekininko“ vardas.
  • 2000 m. Jonui Brigiui suteiktas Garbės Kraštotyrininko vardas.
  • Nuo 2000 m. Simono Stanevičiaus bendrijos narys.
  • 2003 m už aktyvią knygotyrinę bei kraštotyrinę veiklą suteiktas Geriausio 2002 metų Lietuvos bibliotekininko vardas.
  • 2009 ir 2011 m. apdovanotas LR Kultūros ministerijos padėkos raštais.
  • Išrinktas „Raseinių krašto žmogumi 2012“.
  • Rajono geriausio 2016 m. „Metų bibliotekininko“ vardas suteiktas Jonui Brigiui už Raseinių rajono kultūrinio ir istorinio paveldo sisteminimą ir sklaidą, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.
  • 2018 m. buvo įteikta „Žemaičio“ statulėlė už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą.
  • Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d sprendimu Nr. TS-263 Jonui Brigiui suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas.

„Puikus žmogus, nuoširdus pašnekovas, gyvoji enciklopedija...", – taip apie mūsų kolegą Joną Brigį atsiliepia visi, kam teko skaityti jo knygas, klausytis pranešimų, prašyti pagalbos, patarimų arba betarpiškai bendrauti. Esame įsitikinę, kad Jonas Brigys savo asmenybe, profesine, kultūrine, visuomenine ir kasdiene veikla ženkliai prisideda prie visuomenės švietimo, tautiškumo bei dvasinių vertybių ugdymo, Raseinių krašto istorinės tapatybės atskleidimo. Tikime, kad kolega Jonas išliks nuoširdus, žingeidus, besidalijantis žiniomis.

 

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacija

Istorijos puoselėtojas Jonas Brigys išrinktas Raseinių garbės piliečiu

Akimirkos iš įteikimo ceremonijos

Nuotraukos V.Judicko