Naujienos

Holokaustą liudijančios knygos0001_mesprisimename-1_1611730822-02153f2274d297e25834627aea07e7d1.png
Holokausto siaubą galime ir turime pajausti liesdami šaltą paminklų akmenį, žvelgdami į aukų nuotraukas. Sausio 27 d. pasaulis mini tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Prisimenant šią kraupią dramą pirmiausia pagalvojame apie mūsų kraštiečius žydus, kurie 1941 m. vasarą buvo nužudyti Ariogaloje, Girkalnyje, Kalnujuose, kitose Raseinių krašto vietose. Jų likimą mena žudynių vietose pastatyti kuklūs paminklai, tačiau baisiausią žmonijos istorijos tragediją primena ir kiti artefaktai.
 
Raseinių krašte nebuvo ilgesnį laiką veikusių getų. Tačiau Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos senų ir retų leidinių fonde saugomos knygos savaip primena šią tragediją – tai dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą rusų kalba išleistos Žydų enciklopedijos du tomai, kuriuos lietė Vilniaus geto kalinių rankos. Tituliniuose abiejų knygų puslapiuose yra spaudai su vokiečių ir lietuvių kalbomis rašytais tekstais. Jie liudija, kad tas knygas tikrinio „Vilniaus geto policijos Knygų tikrinimo komisija“. Į mūsų biblioteką knygos pateko XX a. pabaigoje iš tuometinio Bibliografijos ir knygotyros centro dubletinio fondo.
Knygą iš arčiau galite apžiūrėti ČIA.
 
Vilniaus geto biblioteka buvo įkurta remiantis žydų apšvietos draugijos „Meficei Haskala“ bibliotekos fondais ir 1942 m. joje buvo apie 40 000 knygų. Apie pačią biblioteką ir jos likimą plačiau:
 
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys