Naujienos

Darbščios rankos visur ir visiems reikalingos0001_1_1574861184-b88a5e3861ca840739d32d64a0286f24.jpg

Lapkričio 25 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos skaitytojų arbatos klubas  „Gijos“ surengė susitikimą tema „Dideliam šiam pasauliui, vadinas, reikalingas ir mano delnas“ (E. Mieželaitis). Susitikime viešėjo Lenkelių kaimo auksinių rankų vėlimo iš vilnos meistrės Zita Neverdauskienė  ir Izidona Zakrižauskienė.  

Buvo parengta jų darbelių parodėlė. Savo pieštas mandalas parodė Ligita Kasputytė, o pintas – Dalė Rumševičienė. Susitikimo dalyviams savo kūrybos eiles paskaitė

Laisvutė Razvadauskienė, klubo vadovė Nijolė Kavaliauskienė paskaitė eilėraščių iš E. Mieželaičio poemos „Žmogus“.

Renginio dalyvės su gimtadieniu pasveikino klubo narę Viką Dunauskaitę-Masalskienę.

RMMVB skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienės renginio dalyves supažindino su poeto M. Martinaičio memorialiniu kambariu, knygos muziejaus  ekspozicija, skirta Žemaitijos metams. Susitikimo dalyvėms buvo labai įdomu apžiūrėti mūsų kraštiečio poeto asmeninius daiktus, knygas, tautines juostas, poeto žmonos austą „Kukučio“ vėliavą.

Nijolė Kavaliauskienė,

RMMVB Arbatos klubo „Gijos“ pirmininkė