Naujienos

Bibliotekoje paminėtos Kristijono Donelaičio 305-osios gimimo metinės0001_4_1549038245-eadec6f139f37214012ff0a91f4ce249.jpg Šiais K.Donelaičio žodžiais sausio 30-ąją Ariogalos bibliotekoje prasidėjo popietė, skirta poeto 305-osioms gimimo metinėms paminėti. Popietę pradėjusi bibliotekininkė D. Ališauskienė kvietė žvilgtelėti į praeitį, į Donelaičio tėviškę Lazdynėliuose prieš tris šimtus metų. Poetas buvo ne tik grožinės lietuvių literatūros pradininkas, bet ir intelektualas, puikiai išmanęs filosofiją, gamtos mokslus, mokėjęs klasikinių ir moderniųjų kalbų. Jis kūrė muziką, buvo nagingas meistras, sukonstravęs fortepijoną, barometrą, laikrodį, mylėjo ir dirbo žemę. O jo kūryba – tai išlikimo programa lietuvių kalbai. Ir į tą išlikimo programą jis įtraukia padorumą bei darbštumą. Anot poeto, tam, kad išliktum, turi būti doras ir darbštus. Šiandien ypač pravartu tai prisiminti mums visiems. K. Donelaitis – tai kažkas didingo. Belieka pasidžiaugti, kad lietuviškai rašęs poetas laikomas pasaulio literatūros savastimi. Norėjosi, kad renginio metu K. Donelaičio žodis būtų gyvas, „Metai“ gyvi. Todėl popietės metu visi mielai skaitėme ištraukas iš poemos. Skaitant K. Donelaičio kūrybą belieka tik stebėtis, kad prieš šimtus metų parašyti tekstai aktualūs ir artimi mums, XXI amžiaus lietuviams. Vyko vaidybinio filmo „Donelaitis tarp mūsų“ vaizdo įrašo peržiūra. Tai, kad K.Donelaičio tekstai aktualūs iki šiol, įrodo ir šių dienų dainos. „M.A.M.A.“ muzikiniuose apdovanojimuose aktorių grupė „Liūdni slibinai“ sudainavo dainą „Pavasario linksmybės“, kurios tekstas – ištrauka iš K. Donelaičio „Metų“. Popietėje klausėmės šios dainos. Renginį vainikavo Luko Ališausko skaitomi Vydūno žodžiai, skatinantys atsigręžti į lietuviškumą, neužmiršti Lietuvos klasikų ir semtis išminties iš jų darbų. Bibliotekoje vis dar vyksta spaudinių paroda „Kristijonas Donelaitis laiko tėkmėje“. Daiva Ališauskienė, RMMVB Ariogalos filialo vyresn. bibliotekininkė