Naujienos

Atėję iš filmų herojai džiugino mažuosius0001_1_1574077661-64da3652dac73b5d7d7d8a72826477a1.jpg

Pasakų, knygų ir filmų herojai lydi mus visą gyvenimą. Su jais kartu svajojame, kartu džiaugiamės ir liūdime. Pasaka – pasaulis, kuriame gyvena karaliai ir karalienės, velniai ir raganos, slibinai ir burtininkai, stebukladariai elgetos ir našlaičiai ir visokie kitokie herojai...

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu su filmų personažais susitiko Žaiginio ir Šiluvos bibliotekų mažieji lankytojai. Raudonkepuraitė, senelė ir vilkas, Šrekas, troliai Mumiai, meškiukas Pedingtonas, Batuotas katinas, Tomas ir Džeris bei kiti filmų personažai ,,atbėgo“ į susitikimą iš asmeninės kolekcijos, kurią surinko Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus vyr. bibliotekininkė Jolanta, o pristatant jai talkino kolegė Gintė. Vaikai džiaugėsi ir ovacijomis palydėjo kiekvieno herojaus pasirodymą, bandė atpažinti iš kokios jie pasakos ir filmuko. Vaikų rankutėse įsitaisę literatūriniai personažai kvietė visus vaikučius lankytis bibliotekose, skaityti pasakų knygutes, džiaugtis jomis, žiūrėti animacinius filmukus, skleisti juose parodomą gėrį ir šviesą.

Abiejų bibliotekų lankytojai ir dirbančios jose kolegės nuoširdžiai dėkoja Jolantai ir Gintei už suteiktą džiaugsmą, už nuoširdų ir gražų bendravimą, už galimybę dar kartą pasidžiaugti pasakų dvasia.

Jolanta Žukauskienė,

RMMVB Žaiginio filialo vyr. bibliotekininkė