Naujienos

„Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti?“0001_raseiniuose-knygos-padai-pilni-viniu-pristatymas_1597041767-14c86e82cd0debeb5ef34d0e5abfedee.jpg

Gaila, bet dažnai likimas būna negailestingas talentingiems žmonėms, jiems dosnia ranka pažeria išbandymų, skaudžių potyrių, kitų žmonių nesupratimo. Taip atsitiko ir viena iš talentingiausių lietuvių poečių Salomėja Nėrimi (šiuo pseudonimu ji pasirašinėjo nuo 1923 m.). Talentinga kūrėja buvo nepraktiška, greitai pasiduodavo kitų įtakai, dažnai į ją supusį pasaulį žiūrėjo per savo vaizduotę ir nematė tikrojo pasaulio vaizdo. 1938 m. pelniusi valstybinę premiją (ko gero dabar ją galėtume prilyginti Nacionalinei premijai) ji leidosi būti apžavėta stalinistinės Sovietų sąjungos kerų ir dėl to daugelio žmonių akyse tapo tautos išdavike, važiavusią į Maskvą parvežti „Stalino saulės“, diktatoriui kūrusi šlovinančius posmus.

Visa tai sutilpo viename neilgame gyvenimo kelyje, kur teko išgyventi ir karo siaubą, bėgimą iš tėvynės, sudėtingus šeimyninius santykius, jos kūrinių iškraipymą. Juk paskutinis jos poezijos rinkinys „Prie didelio kelio“, turėjęs būti jos atsiprašymu cenzorių negailestingai išdraskytas, net perkurtas išėjo kitu pavadinimu „Lakštingala negali nečiulbėti“, tačiau mirties patale gulėjusiai poetei suteikė tik dar didesnį skausmą. Knygoje neliko ir S. Nėries Maironiui skirto eilėraščio (jį cituojame straipsnelio antraštėje), kuriuo ji didžiojo poeto asmenyje ji atsiprašė visų. Tačiau grįžti iš pusiaukelės, pakeisti likimą, ištaisyti sudėtingas šeimyninio gyvenimo peripetijas jau nebebuvo laiko ir galimybių.

Apie ypač tragišką talentingos kūrėjos gyvenimą rašė ne vienas autorius, tačiau, ko gero, įspūdingiausiai tai pavyko ilgametei buvusiai Maironio lietuvių literatūros direktorei, poetei ir prozaikei, daugelio knygų autorei (tame tarpe biografinių romanų apie Maironį, Žemaitę, Mačernį), daugybės premijų ir kitų pasižymėjimo ženklų laureatei Aldonai Ruseckaitei. Rugpjūčio 6 d. ji apsilankė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje ir Ariogalos miesto filiale. Susitikimuose su skaitytojais autorė pristatė Salomėjai Nėriai skirtą biografinį romaną „Padai pilni vinių“. Naujausiame savo romane „Padai pilni vinių“ atskleidžia prieštaringai vertinamos, turbūt iškiliausios visų laikų Lietuvos poetės ypatingai spalvingo ir dramatiško gyvenimo paslaptis. Rašytoja pasakodama įvykius, dėl kurių poetė iki šiol puolama, siekia parodyti, kaip menininką įtraukia laikmečio sąlygos. Išteisinti Salomėją Nėrį ar nuteisti – šį klausimą autorė, gausiai pateikdama archyvinės medžiagos, spręsti palieka patiems skaitytojams.

Jonas Brigys