Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas, / Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę: / tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.

Marcelijus Martinaitis

2012 metų renginių akimirkos

Viešoji biblioteka pradeda renginių ciklą, skirtą Maironio metams

Pereiti prie turinio bibliotekininkas Jonas Brigys pristatė kilnojamąją parodą „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2012 metais sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis – Maironis, šiuosius metus paskelbė Maironio metais. Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, minėdama poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-ojo gimtadienio sukaktį, įgyvendina projektą „Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida". Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas ir Raseinių rajono savivaldybė.

 

Įgyvendinant projektą bus sudarytos galimybės plačiajai visuomenei susipažinti su mažiau žinomais Maironio - dvasiškio ir visuomenės veikėjo gyvenimo faktais, pasitelkiant gyvą poetų, literatų žodį, kvalifikuotų specialistų – muziejininkų pranešimus, aktualizuoti kultūrines, tautines vertybes Maironio kūryboje, skatinti jų plėtrą šiandienos laiko plotmėje.

 

Balandžio 13 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis, įvadinis ciklo renginys. Popietę pradėjo Raseinių meno mokyklos jaunieji atlikėjai, sugroję visiems gerai pažįstamą ir artimą kūrinį „Lietuva, brangi". Raseinių RSVB metodininkė Danguolė Kasparavičienė, pasveikinusi susirinkusius renginio dalyvius ir svečius, supažindino su projekto „Maironis sugrįžta: poeto palikimo aktualizavimas ir sklaida" tikslais, pakvietė aktyviai dalyvauti respublikiniame „Poezijos pavasaryje" Maironio tėviškėje Bernotuose, bei kasmetiniame tradiciniame rajono bei kitų regionų literatų „Poezijos pavasarėlyje" poeto gimtinėje Pasandravyje.

 

Apie poeto gyvenimo kelią, literatūrinį palikimą ir kūrybos reikšmę Lietuvai kalbėjo bibliotekos Informacinio skyriaus vyresn. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė. Savo pasisakymą ji pradėjo prasmingais I. Slavinskaitės žodžiais: „Kuo atidžiau skaitai Maironio kūrybą, tuo tvirčiau įsitikini, kad ji yra išaugusi iš poeto vaikystės pasaulio. Garsųjį Lietuvos dainių išaugino Raseinių kraštas. Kaip upė gimsta iš mažos upelės, taip Maironio lyrikos vaga prasideda gimtinėje".

 

Bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkas Jonas Brigys pristatė kilnojamąją parodą „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija", kuri pabuvos septyniuose respublikos rajonuose. J. Brigys papasakojo kaip gimė idėja surengti archyvinių dokumentų parodą ir kaip vyko jų paieška Lietuvos archyvuose. Paroda parengta dviem egzempioriais, todėl stendai keliaus ir po mūsų rajono seniūnijų centruose esančias bibliotekose.

 

Parodoje eksponuojamos Lietuvos valstybės istorijos ir Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomų dokumentų bei Maironio lietuvių literatūros, Raseinių krašto istorijos muziejuje ir Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje saugomų nuotraukų kopijos. Rengiant parodą siekta visuomenei priminti kai kuriuos Maironio dvasiškio ir visuomenės veikėjo gyvenimo momentus, pateikti juos iliustruojančius dokumentus, retesnes nuotraukas. Nuoširdžiai dėkojame archyvams ir muziejams, davusiems leidimą publikuoti jų saugomą Maironio palikimą. Taip pat nuoširdus ačiū už sveikinimus ir linkėjimus renginio viešnioms – atliekančiai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktoriaus funkcijas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjai Reginai Petreikienei ir Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Danutei Vizbarienei.

 

Po parodos pristatymo visi susirinkusieji buvo pakviesti aplankyti naują bibliotekos Knygos muziejaus ekspoziciją „Raseinių krašto dainius Maironis".

Renginį vainikavo Raseinių meno mokyklos jaunųjų muzikos atlikėjų ir „Svajoklio" teatro skaitovų bei jų mokytojų atliekama muzikinė – literatūrinė kompozicija skirta Maironio metams.

 

Raseinių RSVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Levickienė

Maironio 150 gimimo metinių minėjimo nuotraukų katalogas